Siirry sisältöön

Kämmenniemen Mikkolanlammen kunnostaminen jatkuu

Julkaistu 24.8.2018 9.37

Tampereen Kämmenniemen Mikkolanlammella poistetaan ulpukan juuristoa ja osmankäämikkökasvustoa viikolla 35. Työn on suunniteltu alkavan keskiviikkona 29.8 ja sen arvioidaan kestävän noin 5 päivää, eli työtä tehdään myös viikonloppuna. Työt ovat jatkoa syksyinä 2015 ja 2017 tehdyille niittotoimenpiteille. Toimenpide parantaa lammen happitilannetta, mikä pienentää lammen sisäistä kuormitusta. Lisäksi lampea kunnostetaan kemiallisesti lokakuussa. Tavoitteena on parantaa lammen virkistysarvoa. Kunnostustoimet liittyvät Mikkolanlammesta laadittuun kunnostussuunnitelmaan, joka valmistui vuonna 2017.

 

Lokakuussa vettä käsitellään alumiinikloridilla. Alumiinikloridi on vedenpuhdistuskemikaali, jota käytetään myös juomaveden valmistuksessa. Kemiallisella kunnostuksella veden fosforipitoisuus saadaan laskemaan huomattavasti. Saostus pienentää lammen sisäistä kuormitusta. Lampea oli tarkoitus kunnostaa kemiallisesti jo viime syksynä, mutta sääolojen vuoksi toimenpide jouduttiin siirtämään.

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua kemikalointiin Mikkolanlammen rannalta. Ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Niittotöille ja kemikaloinnille on saatu luvat vesialueiden omistajilta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta. Niiton ja kemikalioinnin on suunnitellut KVVY Tutkimus Oy ja työt teettää Tampereen Vesi. Niittämisestä vastaa IMH-tekniikka.

Tulevina vuosina vettä kemikaloidaan uudestaan. Kasvustoa sen sijaan niitetään tänä vuonna viimeisen kerran. Myöhemmin lammesta Näsijärveen johtava lähtöuoma avataan ja alueella esiintyville viitasammakoille kaivetaan lampareita lammen läheisyyteen.

Mikkolammen kunnostussuunnitelman on laatinut Tampereen Veden toimeksiannosta KVVY ry (nyk. KVVY Tutkimus Oy). ELY-keskus hyväksyi suunnitelman syyskuussa 2017. Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa on määrätty Mikkolanlammen kunnostamisesta. Puhdistamon käsitellyt jätevedet johdettiin aiemmin Mikkolanlampeen ja siitä edelleen Näsijärveen. Jätevesien purkupaikka siirrettiin 2013 Näsijärven Käälahden suulle. Mikkolanlammen kunnostushankkeen tavoitteena on ennallistaa alueen vesiluonto ja käyttökelpoisuus ennen jätevesien johtamista vallinneeseen tilaan.

Lisätietoja:

Tampereen Vesi
Kehitysinsinööri
Tiiu Vuori
puhelin 040 801 6927
sähköposti [email protected]

Käyttöpäällikkö
Heikki Sandelin
puhelin 050 321 5165
sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

KVVY Tutkimus Oy
Vesistötutkija, limnologi
Marika Paakkinen
puhelin 03 2461 268
sähköposti [email protected]