Siirry sisältöön

Multisiltaan Perkkoonpuiston johtoalueelle valmistui ulkoilu- ja ötökkäpolku

Julkaistu 23.8.2018 12.20

Multisiltaan Perkkoonpuiston johtoalueelle on kunnostettu aluetta halkova ulkoilupolku. Osa polusta on toteutettu lapsille soveltuvana luontopolkuna - ötökkäpolkuna. Ötökkäpolun varrelle on sijoitettu kolme luontotaulua, joiden teemoina ovat kosteikko, kivikko, ja niitty. Polulla lapset ja aikuisetkin voivat havainnoida alueen monimuotoista luontoa ja bongailla ötököitä.

 

Alueen vaihteleva maasto ja kosteusolosuhteet tarjoavat monimuotoisia elinympäristöjä. Aurinkoiset niityt houkuttelevat runsaasti hyönteis- ja perhoslajistoa, ja notkelman kosteikossa viihtyvät esimerkiksi sudenkorennot.

Ötökkäpolun lyhyehkö reitti on suunniteltu lasten näkökulmasta. Polusta on nyt valmistunut kapealla johtoalueella kulkeva osuus. Polun metsäalueen polkuosuudet kunnostetaan myöhemmin, ja polun varrelle lisätään vielä metsäteemainen luontotaulu. Polut ovat maastoltaan melko haastavia, eivätkä sovellu huonokuntoisille tai liikuntarajoitteisille. Johtoalueen ulkoilupolulle pääsee tällä hetkellä esimerkiksi Kitiniitynkadulta erkanevaa polkua ja Perkkoonkadun alkupäästä. Polun varrelta löytyy myös penkkejä levähdyspaikoiksi.

Perkkoonpuiston pitkä ja kapea johtoalue sijaitsee Multisillassa Perkkoonkadun ja Lempääläntien välissä. Alue on 110 kilovoltin voimajohdon suoja-aluetta, ja sitä on pidetty avoimena raivaamalla. Kivikkoisella ja paikoin kallioisella alueella kasvaa lehtipuuvesakkoa ja heinikkoa sekä jonkin verran katajia ja niittylajistoa. Johtoaluetta reunustaa havupuuvaltainen metsä sekä itä- että länsipuolella.

Perkkoonpuiston johtoalue on Tampereen kaupungin ja kantaverkkoyhtiö Fingridin yhteinen kehittämiskohde. Tavoitteena on hoitaa alueen luontoa ja maisemaa sekä edistää myös sen virkistyskäyttöä.

Johtoalueelta kitketään ajoittain vesakkoa, ja osaa avoimista alueista myös niittomurskataan. Kasvustoa raivataan seuraavaksi keväällä 2019. Raivauksessa säästetään katajat ja matalat pensaat. Reunametsien harvennus on vuorossa vuonna 2020.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki
Rakennuttajahortonomi
Petri Kujala
puhelin 050 062 8295

ProAgria Etelä-Suomen MKN Maisemapalvelut:
Maisema-asiantuntija
Riikka Söyrinki
puhelin 040 744 7231


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen