Siirry sisältöön

Hiedanrannan Suunnittelukonttorissa 18.8. esillä kaupunginosan suunnitelmia ja palautetta niistä

Julkaistu 17.8.2018 9.51

Hiedanrannan perinteiset Puutarhajuhlat kutsuvat kaupunkilaiset viettämään kesäpäivää Näsijärven rantamaisemiin keskelle historiallista kartano- ja tehdasaluetta lauantaina 18. elokuuta 2018 klo 11 alkaen. Luvassa on myös kurkistuksia tulevaisuuden kaupunginosaan Kartanon suunnittelukonttorissa kello 11 - 15. Konttorissa esitellään Hiedanrannan suunnitelmia tulevaisuuden kestävästä ja älykkäästä kaupunginosasta sekä niistä viime keväänä saatua yleisön palautetta.

Konttorissa on mahdollisuus tavata kaupunginosan kaavoittajia ja kehittäjiä, tutustua alueen alustavaan yleissuunnitelmaan sekä Hiedanrannan läpi kulkevan raitiotien reittisuunnitelmiin.

Monipuolinen palaute suunnittelusta

Kaupunkilaiset antoivat viime keväänä runsaasti ja monipuolisesti palautetta alustavasta yleissuunnitelmasta niin yleisötilaisuudessa kuin verkossa olleen kyselyn kautta. Palaute on nyt koottu ja käyty huolellisesti läpi, ja se otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon, kun suunnitelmia hiotaan edelleen eteenpäin.

Palautteessa tuli yleisesti esiin toive saada pyöräpysäköintiä ja palveluita ratikkapysäkin yhteyteen. Liikenteen osalta haluttiin suoraviivaisemmat pyöräreitit ja turvallisemmat tienylitykset.

Rantaviivaan toivottiin luontopolkua. Viheryhteys Keskuspuistosta Epilänharjulle oli palautteen mukaan epäselvä.

Ratikan vaikutus Lielahden saavutettavuuteen oli yksi huolenaihe. Teemana oli myös kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen kehittäminen Lielahdessa, autoilun vähentäminen ja palvelujen keskittäminen.

Hiedanrantaan ja Lielahteen toivottiin keskustamaisia palveluita ja toimintoja.

Ratikka ja vihreys puhuttivat

Yleisötilaisuudessa 22.5.2018 oli yli 80 osallistujaa. Palautteissa kommentoitiin eniten ratikkaa, viherverkkoa ja virkistysalueita sekä uutta Lielahtea. Keskustaan toivottiin monipuolisia palveluita sekä sujuvia yhteyksiä liikennemuodosta toiseen. Erityisesti toivottiin pyöräpysäköintiä ja muita pyöräilyyn liittyviä palveluita.

Hiedanrantaa toivottiin rakennettavan alueen historiaa ja luontoa kunnioittaen. Kaupunkiviljelystä keskusteltiin paljon yleisötilaisuudessa.

Liikennettä pidettiin Lielahden suurimpana ongelmana. Kävelyä ja pyöräilyä sekä joukkoliikennettä toivottiin kehitettävän.

Liikkumisen muodot kartalla

Verkkokyselyyn tuli 267 vastausta. Karttasovellukseen liitetty kysely oli auki 22.5. - 8.6.2018. Eniten vastauksia keräsi liikkuminen Hiedanrannassa.

Kävelypainotteisuutta arvostettiin, mutta pyöräilyverkkoa kritisoitiin. Raitiotien linjaus Lielahden sijaan Hiedanrannan kautta keräsi sekä kiitosta että kritiikkiä.

Mieluisin asuinpaikka olisi veden äärellä. Viheralueiden suuri laajuus koettiin hyvänä ja tärkeänä, mutta Lielahdessa ja Hiedanrannan keskustassa sen riittävyydestä oltiin huolissaan.

Lielahtea pidettiin autovaltaisena ja epäviihtyisänä alueena, ja kävelyä ja pyöräilyä toivottiin kehitettävän.

Palaute ja suunnitelmat verkossa

Suunnittelukonttorin lisäksi palaute on esillä kaupungin verkkosivuilla tampere.fi/hiedanranta, jossa siihen voi tutustua vaikka etukäteen.

Hiedanrantaan laaditaan parhaillaan yleissuunnitelmaa, jota tullaan esittelemään syksyllä yleisölle. Alueen suunnittelu jatkuu yleissuunnittelun jälkeen muun muassa asemakaavoina ja katu- sekä vihersuunnitelmina.

Alustava yleissuunnitelma 05/2018 löytyy verkkosivuilta tampere.fi/hiedanranta, joilta kannattaa muutenkin seurata uuden, jopa 25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan kaupunginosan kehittämistä sekä mahdollisuuksia osallistua siihen.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Iina Laakkonen
puhelin 040 806 3080
sähköposti [email protected]

Projektiarkkitehti
Riikka Rahkonen
puhelin 040 801 2724
sähköposti [email protected]

Hankekehitysjohtaja
Reijo Väliharju
puhelin 050 388 0901


Teksti Anna-Leea Hyry