Siirry sisältöön

Tampereen valtuustolle esitetään muutoksia vuoden 2018 talousarvioon

Julkaistu 7.8.2018 9.48

Tampereen kaupunginvaltuusto päättää syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan 20. elokuuta 2018 muutoksista kuluvan vuoden talousarvioon. Muutoksia esitetään erityisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan isojen ylitysten, kunta-alan palkkaratkaisun ja eräiden talousohjelman toimenpiteiden toteuttamisten vuoksi. Kaupunginhallitus päätti esityksistä kokouksessaan 6.8.2018.

Suurimmat talousarvioylitykset ovat sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätösennuste on 52 miljoonaa euroa budjetoitua huonompi. Suurin ylitys on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilauksessa, joka on ylittymässä 23 miljoonalla eurolla, mutta talousarvion ennustetaan ylittyvän kaikilla muillakin palvelulinjoilla usealla miljoonalla eurolla. Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja on ylittymässä 8 miljoonalla eurolla pääosin lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluiden ylitysten vuoksi. Ikäihmisten palvelulinja on ylittymässä 8,4 miljoonalla eurolla, suurimmat ylitykset ovat henkilöstömenoissa ja omaishoidon tuessa. Vastaanottopalvelujen palvelulinja on ylittymässä 5,7 miljoonalla eurolla asiakasmäärän kasvun vuoksi. Myös vuoden 2017 toteuman perusteella oli arvioitavissa ylityspaineita. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon esitetään yhteensä 50 miljoonan euron määrärahojen lisäys.

Vuoden 2018 talousarviossa ei ollut varattu määrärahoja kunta-alan palkankorotuksiin. Palkkaratkaisun vaikutus tälle vuodelle on yhteensä noin 9,6 miljoonaa euroa. Tämän vuoksi kaupungin henkilöstömenoihin esitetään noin 8,3 miljoonan euron lisäystä.

Kasvatus- ja opetuspalveluihin esitetään Tampereen ulkopuolella koulua käyvien kustannuksiin lisättäväksi 400 000 euroa. Raitiotie Oy:n rahoitusvastikkeisiin esitetään 1,46 miljoonan euron lisäystä, sillä rahoitusvastikkeiden maksu alkoi jo tänä vuonna. Yhdyskuntalautakunnan osalta esitetään miljoonaa euroa runsaslumisen talven aiheuttamien lisäkustannusten vuoksi. Lisäksi Hiedanrannan asemakaavoituksen toteuttamiseen esitetään 200 000 euron rahoitusta.

Yhteisöverotuloarviota esitetään nostettavaksi 3 miljoonalla eurolla. Tuoreimpien vuotta 2017 koskevien verotietojen perusteella Tampereen verotulot eivät kasva aiemmin arvioidulla 15 miljoonalla eurolla. Kunnallisveroennuste on alkuperäisen talousarvion mukainen 781 miljoonaa euroa.

Investointimenoja esitetään lisättäväksi 2,5 miljoonaa euroa. Tampereen Veden laitosinvestointeja esitetään lisättäväksi 1,5 miljoonalla eurolla Kaupinojan vedenottamon kapasiteetin varmistamiseksi.

Talousarvion yhteydessä Tampereen lainamäärän nettokasvuksi arvioitiin 136,4 miljoonaa euroa. Vuosikate on jäämässä selvästi talousarviota pienemmäksi ja investoinnit ovat toteutumassa talousarviota suurempina. Näiden muutosten seurauksena rahoituksen alijäämä kasvaa 68 miljoonalla eurolla, jolloin on välttämätöntä varautua talousarviota suurempiin lainannostoihin. Valtuustolle esitetään, että pitkäaikaisia lainoja lisätään 40 miljoonaa euroa.


Lisätietoja

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki