Siirry sisältöön

Tampereella 2000 oppilasta ensimmäiselle luokalle

Julkaistu 3.8.2018 10.30

Tampereella aloittaa koulun tänä syksynä noin 2000 ensimmäisen luokan oppilasta. Tampereen kaupungin perusopetuksen koulut aloittavat lukukautensa torstaina 9.8.2018.

 

Koulutyö alkaa Tampereen kaupungin peruskouluissa yhteensä noin 17 450 oppilaalla. Tiedot ovat ennakkotietoja ja koskevat kaupungin ylläpitämiä peruskouluja.

Myös esiopetus käynnistyy koulujen alkaessa. Tampereen kaupungin järjestämään esiopetukseen osallistuu noin 2140 vuonna 2012 syntynyttä lasta.

Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman käyttöönotto etenee perusopetuksessa valtakunnallisen aikataulun mukaan: perusopetuksen 8.-luokkalaiset siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan syyslukukauden 2018 alkaessa. Lukuvuoden 2019-20 alussa uuden opetussuunnitelman käyttöön siirtyy viimeinen vuosiluokka eli 9.-luokkalaiset. Muut luokat ovat ottaneet uuden opetussuunnitelman käyttöön jo aikaisemmin.

Koulujen alkaessa kaikkien tiellä kulkevien on tärkeää noudattaa liikenteessä erityistä varovaisuutta, koska Tampereen kaupungin alueella on käynnissä useita isoja liikenteeseen vaikuttavia rakennustyömaita.

Vuoreksen koulun kakkosvaiheen rakentaminen käynnissä, Etelä-Hervannan koulu väistötiloihin TTY:lle

Rakennustyöt ovat ensi syksynä ajankohtaisia useassa Tampereen kaupungin päiväkodissa ja koulussa. Merkittäviä isoja rakennushankkeita on Vuoreksen koulun kakkosvaihe, jonka rakentaminen on käynnissä. Rakennus valmistuu syksyllä 2019. Vuoreksen oppilasmäärä kasvaa nyt voimakkaasti. Vuoreksen koulu tarjoaa rakennustyön valmistuttua tilat kaikkiaan noin tuhannelle perusopetuksen 1.–9. -luokkien oppilaalle.

Etelä-Hervannassa noin 850 esiopetuksen ja perusopetuksen 1–9 -luokkien oppilasta opiskelee syksystä lähtien Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) konetalon tiloissa. TTY:n tilat toimivat koulun väistötiloina, kun Etelä-Hervannan koulu suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi. Koulun käyttöön tulevat tilat on muutettu luokkahuoneiksi, ja tiloissa on muun muassa oma ruokala perusopetuksen oppilaille. Pelipuiston koulutalossa toiminta jatkuu normaaliin tapaan.

Tesomalla uuden koulutalon yhteyteen rakennettu päiväkoti on valmistunut. Tesoman päiväkoti muuttaa näihin uusiin tiloihin elokuussa.

Johanneksen koulutalon lisärakennus käyttöön, Lielahdessa perusparannus valmistumassa

Juhannuskylän koulussa on valmistunut Johanneksen koulutalon yhteyteen lisärakennus, joka otetaan käyttöön koulujen alkaessa. Lisärakennus on mitoitettu 125 oppilaalle ja sitä käyttävät Jussinkylän päiväkodin esiopetuksen, alkuopetuksen sekä valmistavan opetuksen 1.–2. luokkien oppilaat.

Päiväkoti- ja koulurakennuksissa aloitetaan myös perusparannuksia, ja moni aikaisempi kohde valmistuu. Lielahden koulussa kivikoulun perusparannus on valmistunut kesän aikana, ja puukoulun perusparannus valmistuu syyslomaan mennessä.

Lentävänniemen kouluun suunnitellaan parhaillaan ilmanvaihdon perusparannusta, johon liittyvät työt alkavat loka-marraskuussa. Koulun toiminta siirtyy remontin ajaksi väistötiloihin Lielahden koulun tontilla oleviin tiloihin. Työ tehdään kahdessa vaiheessa, ja ne kestävät yhteensä noin vuoden ajan.

Olkahisen päiväkoti siirtyy lokakuussa läheiselle kentälle tulevaan väistötilaan. Myös Olkahisen koulutalo toimii omissa väistötiloissaan, kunnes Olkahisen koulun uusi rakennus on valmis. Rakennuksen hankesuunnittelu käynnistyy kesän jälkeen.

Sammon päiväkodin perusparannus valmistuu elokuun aikana. Samalla Domuksen päiväkodin toiminta päättyy ja lapset ja henkilökunta siirtyvät 7-ryhmäiseen Sammon päiväkotiin. Linnainmaan päiväkodissa alkaa syksyllä peruskorjaus. Päiväkodin toiminta siirtyy elokuussa Linnainmaan koulun tontille valmistuviin väistötiloihin.

Päiväkodit ja koulut tiedottavat rakennushankkeiden aikaisista järjestelyistä tarkemmin suoraan huoltajille ja oppilaille.


Lisätietoja

Kasvatus- ja opetuspäällikkö
Tuija Viitasaari
puhelin 050 432 3529
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Opa Latvala