Siirry sisältöön

Niemenrannan kolmas asemakaava nähtäville

Julkaistu 12.6.2018 18.01

Niemenrannan uuden asuinalueen kolmannen ja viimeisen osan asemakaavaehdotus on valmistunut. Asemakaava perustuu Niemenrannan yleissuunnitelmaan. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 12.6. kokouksessaan kaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville 14.6. - 16.8.2018. Niemenrantaan aiemmin kaavoitetut alueet on jo pääosin rakennettu.

Alue sijaitsee Näsijärven rannalla noin 9 kilometriä kaupungin keskustasta luoteeseen rajautuen pohjoisessa Lielahdenkatuun. Alueen länsipuolella on jo rakennettua Niemenrannan asuinaluetta. Niemenranta III sijoittuu suunnitellun raitiotielinjan varrelle.

Kaava-alueeseen sisältyvän Näsijärven vesialueen pinta-ala on noin 8 hehtaaria. Teolliseen toimintaan liittyvät rakennukset on purettu 1990-luvulla ja alueen maastoa on muokattu sekä suuri osa puustoa poistettu pilaantuneen maaperän puhdistuksen yhteydessä. Alueen rannat ovat suurilta osin täyttöaluetta.

Asemakaavalla muutetaan entinen teollisuusalue kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Tyypillisten kerrostalohuoneistojen lisäksi kaava mahdollistaa kerrospientaloja ja kerrostaloasuntoja omalla sisäänkäynnillä tai pihalla. Alueelle voidaan toteuttaa 35 - 40 pientalomaista asuntoa. Alueelle muodostuu tontit 52 asuinkerrostalolle ja neljälle kerrospientalolle. Liiketiloja rakennetaan Niemenrannan aukion varteen. Alueen asukasmääräksi tulee noin 2400 - 2900 asukasta.

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 31,5 hehtaaria. Kaavalla muodostuu rakennus-oikeutta 141 660 kerrosneliömetriä, josta pääosa on asuinrakennuksille. Alueelle on lisäksi varattu tontti 120 lapsen päiväkodille ja sataman lähelle tontti lähipalvelurakennukselle, johon tulee toteuttaa asukkaiden yhteistilaa.

Venesatama on suunniteltu kotisatamatyyppisenä vajaalle 200 veneelle. Kaavassa on varattu laajat alueet yleiseen virkistyskäyttöön sekä yhteydet jalankululle ja pyöräilylle rannan suuntaisesti sekä korttelialueen kautta.

Alueen kaavaluonnos oli nähtävillä vuosi sitten, jolloin pidetiin myös yleisötilaisuus. Luonnokseen tehtiin palautteen perusteella jonkin verran muutoksia. Asemakaavan yhteydessä on laadittu viitesuunnitelma, katusuunnitelma sekä vesihuollon, sataman ja viheralueiden yleissuunnitelmat ja selvitysaineistoa.

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lain voiman. Kaavan mahdollistaman uudisrakentamisen arvioidaan alkavan vuonna 2019.


Lisätietoja

Esittelijä,
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Puheenjohtaja,
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Projektiarkkitehti
Riikka Rahkonen
puhelin 040 801 2724


Teksti Anna-Leea Hyry