Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus päätti hakea Makkarajärvi-Viitastenperän rauhoittamista

Julkaistu 29.5.2018 12.50

Kaupunginhallitus päätti 28.5.2018 hakea Pirkanmaan ELY-keskukselta Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen rauhoittamispäätöstä. Makkarajärvi-Viitastenperä sijaitsee Hervannassa, noin 12 kilometriä keskustasta kaakkoon, Lempäälän ja Kangasalan rajalla. Tuleva luonnonsuojelualue on 86 hehtaarin laajuisena kantakaupungin laajin. Rauhoituksen tavoitteena on suojella luonnon, erityisesti vanhan metsän, soiden ja arvokkaan kallioalueen ominaispiirteitä sekä eliölajistoa.

kuva: Makkarajarvi-Viitastenperän luonnonsuojelualuetta
 

Alue on maastonmuodoiltaan hyvin vaihtelevaa varttunutta tuoreen kankaan ja kuivan kankaan metsää. Sen arvoa nostavat useat ojittamattoman suoalueet. Eteläosassa Hervantajärven Viitastenperän lahdenpohjukan ympärillä sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat jylhäpiirteiset kallioalueet. Rauhoituksen ulkopuolelle jää 1,9 hehtaarin laajuinen Makkarajärvi, joka on yhteistä vesialuetta. Etelässä alue sijoittuu Hervantajärven Viitastenperän lahdenpohjukan ympärille siten, että rajauksessa mukana on Tampereen puollelle sijoittuva osa valtakunnallisesti arvokkaasta kallioalueesta.

Luonnon monimuotoisuudesta kertovat vanhan metsän kääpälajisto ja linnusto, kallioalueen harvinaiset sammalet ja jäkälät sekä monet harvinaiset hyönteis- ja kasvilajit. Makkarajärvellä pesii kaakkuri ja siellä viihtyy myös rauhoitettu direktiivilaji sirolampikorento. Metsissä voi tavata kanahaukan, varpus- ja viirupöllön sekä pohjantikan. Alueella tavataan myös runsaasti vähentyneitä ja vaarantuneiksi luokiteltuja metsien varpuslintuja: hömötiasta, töyhtötiasta ja punatulkkua. Nisäkkäistä havaintoja on liito-oravista, karhuista ja ilveksistä.

Makkarajärvi-Viitastenperän rauhoittaminen on mukana Tampereen luonnonsuojeluohjelmassa. Ympäristö- ja rakennusjaosto hyväksyi osaltaan alueen hakemisesta luonnonsuojelualueeksi 20.6.2017. Kaupunginhallitus hylkäsi esityksen 18.12.2017 ja päätti toivomusponnessaan, että Tampere, Lempäälä ja Kangasala neuvottelisivat laajemmasta luonnonsuojelualueesta, johon osa esitetystä alueesta voisi kuulua. Kunnat neuvottelivat asiasta 19.4.2018, mutta eivät nähneet enää tarpeelliseksi jatkaa neuvotteluja. Kaupunginvaltuutetuista 41 valtuutettua oli jo alkuvuodesta 2018 tehnyt valtuustoaloitteen alueen perustamiseksi luonnonsuojelualueeksi Tampereen luonnonsuojeluohjelman, Pirkanmaan maakuntakaavan ja Tampereen kaupungin yleiskaavan osoittamalla tavalla. Kaupunginhallituksen käsittelyyn asia tuli taas 28.5.2018, jolloin esitys hyväksyttiin. Rauhoituspäätöksen tekee Pirkanmaan ELY-keskus.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Luontoasiat:
Ympäristösuunnittelija
Eeva Punju
puhelin 040 806 2184
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen