Siirry sisältöön

Tampere aloittaa tutkimushankkeen digivaikutuksien mittaamiseksi

Julkaistu 23.5.2018 10.10

Tampereen kaupunki on tilannut Tampereen teknilliseltä yliopistolta (TTY) tutkimuksen, jossa selvitetään, kuinka digitalisaation vaikuttavuutta ja tuottavuutta voi ja kannattaa arvioida. Vaikuttavuus, innovaatiot ja tietohallinto modernissa kaupungissa -hankkeessa (VITKA) kehitetään keinoja innovaatioiden jalkauttamiseen ja parempaan muutosjohtamiseen.

VITKA-hankkeen tuloksena syntyy kokoelma menetelmiä, käytänteitä ja mittareita innovaatioiden jalkauttamiseen ja niiden vaikuttavuuden arvioimiseen. Tavoitteena on hyödyntää tutkimuksessa syntyvää mittaristoa myöhemmin myös laajemmin Tampereen kaupungilla.

Vaikuttavuuden ja säästöjen arviointi perustuttava tutkimustietoon

Valtioneuvoston kanslian selvityksen (2017) mukaan digitalisaatiolla tavoiteltavien hyötyjen määrittely ja mittaaminen on sekä Suomessa että muissa maissa varsin vähäistä. Tampereella tähän halutaan muutos. Kaupunki haluaa, että palveluiden digitalisoinnin vaikuttavuuden arviointi pohjautuu tutkimustietoon.

–TTY:n avulla haluamme kehittää menetelmiä, joilla digitalisaation vaikutuksia palveluiden laatuun, saavutettavuuteen ja kustannuksiin voidaan luotettavasti arvioida. Tutkimuksessa selvitämme esimerkiksi miten maankäytön kokonaisprosessia tai työttömien työnhakijoiden palveluita voidaan uudistaa ja tätä kautta parantaa verovarojen käyttöä, tietohallintojohtaja Jarkko Oksala sanoo.

Parhaat käytännöt jakoon

VITKA-hankkeen tutkimusryhmään kuuluvat tuotantotalouden ja tietojohtamisen professorit Samuli Pekkola ja Saku Mäkinen sekä lehtori Pasi Hellsten. Hellsten toimii hankkeen toisena päätutkijana. Hän on tutkinut omassa väitöksessään IT-muutoksen johtamista organisaatioissa.

Tutkimushankkeen ensimmäisessä osassa Hellsten keskittyy vaikuttavuuden ja tuottavuuden mittariston luomiseen yhdessä kaupungin Smart Tampere Digiohjelman ammattilaisten kanssa. Tämän jälkeen tutkimuksessa arvioidaan merkittävimpien Tampereen kaupungilla käynnissä olevia ICT-kehittämishankkeiden vaikuttavuutta. VITKA tukee kaupungin digikehitystyön etenemistä ja siinä kootaan hankkeista saatavia oppeja.

–Myöhemmissä vaiheissa keskitytään siihen, että hyvät käytännöt saadaan jalkautettua, Hellsten toteaa.

Hanke on käynnistynyt tänä keväänä ja sitä on mahdollista jatkaa vuoteen 2020 saakka. Tutkimuksen lisäksi hankkeeseen kuuluu mahdollisesti diplomi- ja harjoitustöitä.

–Tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden tehdä konkreettisia harjoitustöitä oikeassa ympäristössä. Meille opiskelijat tuovat uutta ajattelua ja ehkäpä myös nopeutta asioiden tekemiseen, Jarkko Oksala toivoo.


Lisätietoja

Tietohallintojohtaja
Jarkko Oksala
puhelin 050 558 8958
sähköposti [email protected]

Professori/ Tuotantotalous ja tietojohtaminen
Samuli Pekkola
puhelin 040 586 0791
sähköposti [email protected]


Teksti Hanna Porrassalmi