Siirry sisältöön

Vastaa verkkokyselyyn Hiedanrannan ja Lielahden kehittämisestä - alueen alustava yleissuunnitelma esillä kartoilla

Julkaistu 22.5.2018 13.17

Tampereen Hiedanrannan ja Lielahden alueen kehittämiseen liittyen on avattu verkkokysely. Uuden kaupunginosan alustava yleissuunnitelma on nyt esillä kartoilla. Kaupunkilaisten halutaan ottavan kantaa suunnitelmiin 8.6.2018 saakka avoimena olevassa kyselyssä osoitteessa www.tampere.fi/hiedanranta. Suunnitelmia esitellään myös tänään 22.5. kello 17.00 alkavassa yleisötilaisuudessa Hiedanrannan Kuivaamolla.

Suunnittelussa on luotu alueen perusrakenne ja liikenne- ja viherverkko sekä tutkittu erilaisten toimintojen sijoittumista. Alustavassa yleissuunnitelmassa näkyvät alueen osat eli Järvikaupunki, Keskusta ja uusi Lielahti. Raitiotien reitti kulkee vanhan tehdasalueen läpi, ja sen ympärillä on keskustamaista aluetta. Toinen raitiotiehaara on kuvattu länteen päin Lielahden suuntaan. Suunnitelmakartasta näkyy muun muassa korttelirakenne, alueen aukiot ja sataman sijoittuminen.

Liikenneverkon luonnoksessa on kuvattu raitiotien ja linja-autoterminaalin lisäksi pää- ja kokoojakadut sekä muut katuyhteydet, pyöräilyn ja kävelyn pääreitit sekä pysäköintilaitokset.

Viherverkon karttakuvasta näkyvät alueen isot viheralueet eli laaja Sellupuisto, Keskuspuisto ja Lielahden kartanopuisto, pienemmät korttelipuistot sekä hulevesien hallintaan liittyvä pienten puistojen ketju, hulevesihelmet. Myös viheryhteydet on kuvattu alustavaan suunnitelmaan.

Palautetta kootaan nyt

Alueen perusrakenne on jo ratkaistu, mutta moniin asioihin voi vielä vaikuttaa. Kaupunkilaisten kommentteja toivotaan esimerkiksi liikenne- ja viherverkon liittymisestä ympäröivään kaupunkiin.

Kyselyssä on mahdollisuus kommentoida uuden kaupunginosan tavoitteita, kuten mitä toimintoja alueille toivottaisiin. Tarkempia kysymyksiä on esitetty Hiedanrannan keskustan, Uuden Lielahden, raitiotien, liikkumisen ja liikenneverkon sekä viher- ja virkistysalueiden suunnitelmaluonnoksista.

Kysely on avoinna 22.5.–8.62018. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Yhteenveto kyselyvastauksista esitetään siten, ettei yksittäinen vastaaja ole tunnistettavissa.

Kyselystä vastaa Tampereen kaupungin maankäytön suunnittelu ja Hiedanrannan kehitysohjelma, ja se on toteutettu yhteistyössä Dwellers in Agile Cities-tutkimushankkeen kanssa.

Palaute ja kyselyn vastaukset käydään läpi ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnitelmaluonnosten edelleen kehittämisessä. Verkkosivuilla voi antaa myös vapaata palautetta.

Hiedanrannan yleissuunnitelma valmistuu syksyllä, minkä jälkeen alkaa alueen asemakaavoitus. Ensimmäisenä asemakaavoitetaan raitiotien linjaa ja Hiedanrannan keskustaa.

Viihtyisä kaupunginosa

Kaikissa uuden kaupunginosan suunnittelun vaiheissa halutaan saada mielipiteitä kaupunkilaisilta, jotta Hiedanrannasta saadaan asukkaille mieluinen ja viihtyisä. Myös sidosryhmille kuten yrittäjille järjestetään suunnitelmien esittelyjä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Vanha tehdasalue on jo nyt avattu tapahtuma- ja yritysalueeksi niin, että eri toimijat ovat itse ehdottaneet ja tuoneet alueelle soveltuvaa tekemistä. Kaupunki mahdollistaa väliaikaisen toiminnan ja erilaiset kokeilut muun muassa kiertotalouteen ja älykkäisiin ratkaisuihin liittyen.

Hiedanranta ja uusi Lielahti kehittyvät vähitellen Tampereen läntisenä Tampereen uudeksi keskuksena, joka on helposti saavutettavissa kaupungin keskustasta. Tavoitteena on 25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan rantakaupunginosa, jossa komea teollisuushistoria kartanoineen ja puistoineen ovat keskeinen osa alueen luonnetta.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Iina Laakkonen
puhelin 040 806 3080

Projektiarkkitehti
Riikka Rahkonen
puhelin 040 801 2724


Teksti Anna-Leea Hyry