Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin muutoksia

Julkaistu 17.5.2018 18.59

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut muuttuvat kaupunginvaltuuston 23.4.2018 tekemän talouden tasapainottamisohjelman linjausten mukaisesti. Käyntiluontoiset asiakasmaksut, joista Tampereella on peritty lain ja asetusten ylärajaa pienempiä maksuja, korotetaan lain sallimaan maksimiin ja kotihoidosta perittävien maksujen perusteita muutetaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti maksuista 17.5.2018. Osa muutoksista tulee voimaan 1.6. ja osa 1.9.2018.

Kesäkuun alusta lähtien tulee muutoksia kotiutustiimin, lääkärintodistusten, suun terveydenhuollon, lyhytaikaisen palveluasumisen ja laitoshoidon sekä perhehoidon maksuihin sekä terveyskeskuksen käyntimaksuun.

Kotiutustiimin hoidolliset käynnit muuttuvat maksullisiksi 1.6.2018 alkaen ja niistä peritään tilapäisen kotihoidon kotikäynnin mukainen asiakasmaksu (12 euroa / käynti). Ohjaus, neuvonta ja palvelutarpeen arviointikäynnit ovat edelleen asiakkaalle maksuttomia.

Terveyskeskuksen käyntimaksu nousee 17,70 eurosta 20,60 euroon käynniltä. Maksu peritään kolmelta käynniltä vuodessa.

Lääkärintodistuksesta enimmillään perittävää maksua nostetaan 47,50 eurosta 50,80 euroon sekä suppeampien lääkärintodistusten maksua vastaavassa suhteessa (+6,9 prosenttia).

Suun terveydenhuollon ehkäisevän hoidon maksu nousee 7,30 eurosta 8,40 euroon ja proteettisesta hoidosta enimmillään perittävä maksu 198 eurosta 222,70 euroon sekä tätä alempia proteettisen hoidon maksuja nostetaan samassa suhteessa (+12,50 prosenttia).

Lyhytaikaisen palveluasumisen hoitopäivän hintaa korotetaan yhdellä eurolla 27 euroon.

Kesäkuun alusta lähtien lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään sama maksu kuin lyhytaikaisesta palveluasumisesta (27 euroa) eikä maksu kerrytä maksukattoa. Perhehoidon asiakasmaksu on ollut asiakkaalle epäedullinen, sillä se on ollut ennen maksukaton täyttymistä sama kuin lyhytaikaisessa laitoshoidossa (47,90 euroa/vrk) eli suurempi kuin palvelutalossa toteutettavan lyhytaikaisen palveluasumisen maksu.

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksua ennen maksukaton täyttymistä korotetaan yhdellä eurolla 48,9 euroon/hoitopäivä.

Kotihoidon maksuihin ja perusteisiin muutoksia syyskuun alussa

Kotihoidon maksuja ja perusteita muutetaan syyskuun alusta lähtien.

Kotihoidon tuntiluokkien asiakasmaksuprosenttia korotetaan kahden prosenttiyksikön verran. Korotus ei koske korkeinta maksuluokkaa, jossa on tähänkin asti peritty suurinta asiakasmaksuasetuksessa sallittua maksuprosenttia. Korotuksen jälkeen Tampereen kaupungin kotihoidon asiakasmaksut ovat samaa tasoa kuin Tampereen lähikunnissa.

Jokaiseen kotihoidon maksuluokkaan sisältyy ilman lisämaksua kuukaudessa yksi tunti kuvapuhelimen tai muun vastaavan etäyhteyden käyttöä. Kuvapuhelinyhteyden voi hankkia myös tukipalveluna, jonka maksu määräytyy turvapuhelimen tapaan. Tukipalveluna hankitulla kuvapuhelinyhteydellä voi osallistua kuvapuhelimen kautta välitettyyn ohjelmaan ja olla yhteydessä esimerkiksi omaisiin, mutta siihen ei sisälly yhteydenpito kotihoidon kanssa.

Säännöllisestä kotihoidosta perittävän asiakasmaksun enimmäistuntihinta nousee yhdellä eurolla. Uusi hinta on 46 euroa/tunti.

Palvelutalon kotihoidon asiakasmaksuun kuuluvaksi lisätään ilman erillistä maksua neljä tuntia kuukaudessa haku- tai saattoapua tai osallistumista ryhmäfysioterapiaan.

Päiväkeskuksen asiakasmaksuun sisällytetään mahdollisuus osallistua maksutta toisena päivänä kotoaan käsin kuvapuhelinyhteydellä päiväkeskuksen kuntouttavaan toimintaan.

Valtaosa käyntiluonteisista maksuista kuuluu vuotuisen maksukaton piiriin, jolloin maksukaton täyttymisen jälkeen näitä maksuja ei peritä tai niitä peritään alennettuina. Säännöllisestä palvelusta perittävä maksu ei saa vaarantaa asiakkaan toimeentuloa. Tulosidonnaisten asiakasmaksujen osalta mikäli asiakkaan tulot eivät riitä kattamaan välttämättömiä menoja, hän voi hakea alennusta tai vapautusta.

Lisäksi lautakunta päätti, ettei terveyskeskuksissa annetusta puhe- ja äänihäiriöhoidosta ei peritä maksua 4.4.2018 alkaen.


Lisätietoja

Kehittämisjohtaja
Anniina Tirronen
puhelin 040 801 6378
sähköposti [email protected]

Asiakasohjauspäällikkö
Kaisa Taimi
puhelin 040 801 2746
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala