Siirry sisältöön

Seniori-Vamos-hanke tarjoaa ikääntyneille välittämistä ja tukea

Julkaistu 16.5.2018 9.52

Tampereella käynnistyy toukokuun puolivälissä etsivän ja osallistavan vanhustyön Seniori-Vamos-hanke. Hanke tukee kotona asuvia ikääntyneitä tilanteissa, joissa toimintakyvyn aleneminen tuo haasteita selvitä arjesta ja mahdollisuus osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan on heikentynyt. Tavoitteena on edistää välittämisen ilmapiiriä ja luoda Tampereelle ”Välittämisen kansanliike”. Etsivää vanhustyötä tehdään Kalevassa ja Kissanmaalla asuvien yksinäisten ikäihmisten parissa.

Seniori-Vamos on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön kolmevuotinen STEA-rahoitteinen hanke. Hankkeessa ovat mukana Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelulinja ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä.

Seniori-Vamoksen työtapa on kohdata ikääntynyt kiireettömästi hänen omassa ympäristössään. Kotikäynnillä mietitään asiakkaan kanssa asioita, jotka tuovat iloa ja merkitystä elämään. Tarkoituksena on löytää ja vahvistaa ikääntyneen omia voimavaroja, sekä tukea turvallista ja mielekästä kotona asumista. Tarvittaessa ikääntynyt ohjataan hänelle tarpeellisten palvelujen piiriin.

Vapaaehtoiset ammattilaisten apuna

Hankkeessa työskentelee Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön ja Tampereen kaupungin työntekijä 50 prosentin työpanoksella. Ammattilaisten antaman tuen lisäksi toimintaan etsitään vapaaehtoisia ikääntyneiden kanssa rinnalla kulkijoiksi. Vapaaehtoiset ovat apuna toteuttamassa ikääntyneen ihmisen toiveita ja haaveita. Asioiden yhdessä tekeminen korostuu. Lisäksi Seniori-Vamos tarjoaa vapaaehtoisille mahdollisuuksia kohdata ja tutustua eri-ikäisiin ihmisiin.

Vapaaehtoinen on omalta osaltaan tukemassa ikääntyneen ihmisen mielekästä kotona asumista. Hänen antamansa aika ja tuki lisäävät ikääntyneen ihmisen mahdollisuuksia osallistua erilaisiin asioihin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Vapaaehtoinen ei jää yksin vaan Seniori-Vamoksen työntekijä on aina tukena.

Seniori-Vamos tekee tiivistä yhteistyötä vapaaehtoistyön osalta Mummon Kammarin kanssa. Etsivää työtä tehdään yhdessä muiden Tampereella toimivien tahojen kanssa.

Seniori-Vamoksen toimintaa esitellään muun muassa Tampereen vanhusneuvoston Etsivä vanhustyö -seminaarissa 31.5.2018 Tesoman hyvinvointikeskuksessa.

Tiedotetta muokattu 15.5.2018: Lisätty tieto Etsivä vanhustyö -seminaarista.


Lisätietoja

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Tuula Pesonen
puhelin 050 365 4473
sähköposti [email protected]

Tampereen kaupunki
Leena Lumme
puhelin 040 482 8399
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala