Siirry sisältöön

EU:n kulttuuriperintöpalkinto/ Europa Nostra –palkinto suomalaisille kulttuurikasvatussuunnitelmille ja Kulttuurivoltti -hankkeelle

Julkaistu 16.5.2018 8.05

Suomen kunnalliset kulttuurikasvatussuunnitelmat ja niiden laatimista tukenut Kulttuurivoltti-hanke ovat saaneet Euroopan Unionin ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkinnon. Palkinnon tarkoituksena on lisätä tietoisuutta eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä ja parantaa sen arvostusta.

 

Tuomaristo toteaa lausunnossaan, että Kulttuurivoltti on korostanut taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatuksen sisällyttämisen tärkeyttä paikalliseen opetussuunnitelmaan oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta. Kulttuurikasvatussuunnitelma koskettaa kaikkia kunnan lapsia heidän taustastaan riippumatta ja että se saavuttaa tehokkaasti myös ne kunnat ja alueet, joissa lapsille ja nuorille suunnattuja kulttuuripalveluja ei ole.

Kulttuurikasvatussuunnitelmat varmistavat ympäröivän alueen koulujen ja kulttuurilaitosten välisen yhteistyön ja antavat osallistujille mahdollisuuden tutustua kotikaupunkinsa tai lähialueensa kulttuuriin ja kulttuuriperintöön kannustaen ymmärtämään paikallisen kulttuurin monimuotoisuutta. Kulttuurikasvatus luo myös pohjaa vastuulliselle kansalaisuudelle sekä luovuuteen ja innovatiivisuuteen pohjautuvan toiminnan arvostukselle.

Tampereella kulttuurikasvatusohjelma Taidekaari tarjoaa koululaisille koko esi- ja peruskoulun kestävän kulttuurikasvatusohjelman kotikaupungin kulttuurikohteissa. Taidekaari tuo kulttuuria ja taidetta osaksi jokaisen lapsen ja nuoren koulutaivalta. Taidekaaren toimintaan osallistuvat kaikki tamperelaiset koulut. Vuonna 2017 ohjelma tavoitti 16 200 lasta.

Taidekaari -ohjelma suunnitellaan jokaisen ikäluokan tarpeet huomioiden ja toiminta on oppilasta arvostavaa. Taiteenlajit vaihtuvat vuosiluokittain. Elämyksellisten konserttien, näytelmien ja museokäyntien lisäksi oppilaat pääsevät tekemään ja toimimaan itse taiteilijoiden ja taidekasvattajien ohjaamissa työpajoissa. Opettajille on tarjolla myös Taidekaaren oheismateriaalia ja koulutuksia opetuksen tueksi. Kulttuurikasvatusohjelmaa organisoi Tampereen kaupungin Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE.


Kuvat Jari Kuusenaho