Siirry sisältöön

Ympäristöpolitiikan linjaukset etenevät

Julkaistu 15.5.2018 19.48

Tampereen ympäristöpolitiikan uudet linjaukset etenevät. Yhdyskuntalautakunta päätti 15.5.2018 esittää otsikolla ”Kestävä Tampere 2030 - kohti hiilineutraalia Tamperetta” esitettyjä linjauksia-kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Uusien linjausten pohjaksi on tehty laskelmia päästöskenaarioista. Tavoitteiden toteuttamiseksi on valmisteltu tiekartta aikatauluineen ja toimenpiteineen kaupunkiorganisaation ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työhön ovat lisäksi vaikuttaneet muun muassa asukaskyselyn tulokset ja ympäristöpolitiikan vaikuttavuusarvio. Tausta-asiakirjoina ovat myös pormestariohjelma sekä kunta-alan energiatehokkuussopimus. "Kestävä Tampere 2030" -linjausten keskeisinä teemoina ovat energia, liikkuminen ja kaupunkirakenne, asuminen ja rakentaminen, kulutus ja materiaalit sekä luontopääoman kestävä käyttö.

Hiilineutraali Tampere jo 2030

Strategian mukaan kaupunki kantaa vastuuta hyvinvoinnista ja ympäristöstä toimimalla ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Strategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että Tampere on hiilineutraali vuonna 2030. Aiempi hiilineutraalin kaupungin tavoitevuosi 2050 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuonna 2012.

Tavoite saavutetaan strategian mukaan yhteistyössä tytäryhtiöiden, sidosryhmien, yritysten ja asukkaiden kanssa. Edelleen tavoite otetaan huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa, hankinnoissa ja investoinneissa. Strategiaan on myös kirjattu, että kestävästi kasvava kaupunki arvostaa luontoa, säästää luonnonvaroja ja vähentää päästöjä.

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen toimintatapaa ja kestävyyden teemojen pohdintaa on tehostettu keväällä 2017 poikkihallinnollisella työryhmällä, joka edistää ja seuraa toimenpiteiden toteutumista.

Uudet linjaukset käsiteltiin luonnosvaiheessa yhdyskuntalautakunnassa ajankohtaisissa asioissa 14.11.2017 ja kaupunginhallituksessa 27.11.2017. Tällöin todettiin, että linjaukset viedään niiden valmistuttua lautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.


Lisätietoja

Mikko Nurminen

Aleksi Jäntti

Kari Kankaala

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Ympäristö- ja kehitysjohtaja
Kari Kankaala
puhelin 050 351 3020


Teksti Anna-Leea Hyry