Siirry sisältöön

Hiedanrannassa aloitetaan kevyen liikenteen väylän rakennustyöt

Julkaistu 15.5.2018 13.01

Hiedanrannassa aloitetaan toukokuun puolivälissä kevyen liikenteen väylän rakennustyöt johtosiirroilla ja muilla valmistelevilla töillä. Väylä rakennetaan Tehdastien ja Lielahden kartanon pysäköintialueen väliselle osuudelle nykyisen ajoyhteyden viereen Tehdaskartanonkadulle. Tehdaskartanonkatu on Lielahdenkadulta Hiedanrantaan johtava katu.

Töiden takia ajoyhteys vanhalle, aidatulle tehdasalueelle muuttuu. Tehdasalueen porttia siirretään noin 100 metriä etelämmäksi, ja alueelle ajetaan siirretyn portin kautta. Myös tehdasalueen aitauksia muutetaan.

Ajoyhteys Lielahden kartanolle ja väliaikaisen Hiedanrannan alueelle säilyy nykyisellään, mutta työkoneista, kaivannoista ja kuljetuksista aiheutuu liikenteelle haittaa.

Noin 450 metrin pituisesta kevyen liikenteen väylästä kartanon puoleinen pää on jalkakäytävää ja Tehdastien puoleinen pää eroteltua jalankulku- ja pyörätietä. Rakennustöiden aikana tasataan ja päällystetään myös ajoväyliä.

Kevyen liikenteen väylän rakenteissa hyödynnetään uusiomateriaaleja kuten energia- ja metsäteollisuuden tuhkia ja kuonia. Rakenteista tarkkaillaan useamman vuoden ajan muun muassa routimista ja ympäristövaikutuksia.

Työn arvioitu kesto on noin 3-4 kuukautta. Rakennuttaja on Tampereen kaupunki ja työn urakoitsija Tampereen Infra.

Hiedanrannan alue sijaitsee entisen Lielahden sellutehtaan alueella neljän kilometrin päässä kaupungin keskustasta Näsijärven rannalla. Alueesta ollaan kehittämässä ratikkareitin varrelle 25 000 asukkaan rantakaupunginosaa, jonne tulisi myös työpaikkoja 10 000 tekijälle. Entisellä tehdasalueella on myös monipuolista väliaikaista toimintaa ja tapahtumia, ja alue toimii jo nyt kehitysympäristönä älykkäälle kaupunkikehitykselle, resurssitehokkuudelle ja kiertotaloudelle.


Lisätietoja

Rakennuttaja: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue
Rakennuttajainsinööri
Toni Haapala
puhelin 040 685 4427

Urakoitsija: Tampereen Infra:
Rakennuttajainsinööri
Olli Halme
puhelin 040 800 4105


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen