Siirry sisältöön

Tampereen Särkänniemen alue ympäristöineen uudistuu lähivuosina

Julkaistu 7.5.2018 17.21

Tampereen uuden strategian 2030 ”Sinulle paras” tavoitteena on nostaa Tampere Pohjoismaiden vetovoimaisimmaksi elämyskaupungiksi. Merkittävä kaupunkikulttuurin, tapahtumien ja matkailun kokonaisuus on Särkänniemen, Mustalahden, Onkiniemen ja Santalahden rantapuiston alue. Alueen kehittäminen on osa Tampereen kaupungin Viiden Tähden Keskusta - kehittämisohjelmaa.Tampereen kaupunginhallitus linjasi alueen kehittämissuunnitelmia 7.5.2018

Havainnekuva: Särkänniemen asemakaava-alue
 

Kaupunginhallitus hyväksyi alueen yleissuunnitelman 2016. Asemakaavoitus on edennyt luonnosvaiheeseen ja luonnos asetetaan nähtäville ennen kesää. Asemakaavan alueeseen kuuluvat Särkänniemen huvipuiston alue ympäristöineen, Mustalahden ja Kortelahden satamat, Onkiniemen tehdaskiinteistön alue, Sara Hildénin taidemuseon alue sekä entisen valtatie 12 liikennealue näiden kohdalla. Tavoitteena on mahdollistaa Särkänniemen huvipuiston alueen kehittäminen sekä hotelli-, ravintola- ja kylpylätoimintojen toteuttaminen Mustalahden sataman alueelle, luoda edellytykset Onkiniemen tehdaskiinteistöjen uudiskäytölle ja sen ympäristön täydennysrakentamiselle ja Sara Hildénin taidemuseon kehittämiselle.

Onkiniemen tehdasrakennusten myymiseksi sekä kehittämiseksi jo asemakaavoituksen luonnosvaiheessa järjestetään suunnittelu- ja toteutuskilpailu. Kilpailussa etsitään taloudellisesti toimivaa konseptia kulttuuritoiminnan säilymiselle ja kehittymiselle Onkiniemessä. Toimintamallin tulee edesauttaa omaehtoista ja ei-kaupallista kulttuuritoimintaa järjestävien yhteisöjen toimimista kiinteistössä osana kaupallista muuta toimintaa. Kaupunki on valmis sitoutumaan pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen kilpailun voittaneen tahon kanssa niiltä osin kuin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tarvitsevat alueelta tiloja.

Nykyisen Mustalahden sataman alueelle ehdotetaan perustettavaksi Järvikeskusta. Kyseessä olisi ympärivuotinen liikunnan, vesistä nauttimisen, hyvinvoinnin, luontomatkailun, vesitiedon ja luonnossa oppimisen keskus. Järvikeskus liittäisi Tampereen kaupunkia ympäröivään järviluontoon, toimisi porttina luontomatkailuun ja kytkisi Tampereen uudella tavalla esimerkiksi kansallispuistoihin.

Santalahden rantapuiston yleissuunnitelma kattaa kolmen hehtaarin laajuudelta uutta puistoaluetta, joka syntyy järveä täyttämällä sekä lisäksi entistä puistoaluetta noin seitsemän hehtaaria. Tapahtumakäytön mahdollistava varustus on tarkoituksenmukaista tehdä heti puiston rakentamisen yhteydessä.

Keskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä olevat puistot, kuten Pyynikki, Tammerkosken rannat, Eteläpuisto jne. ovat perinteisesti olleet kaupunkilaisten viihtymis-, kokoontumis- ja tapahtumapaikkoja. Santalahden rantapuisto tulee valmistuttuaan olemaan laajasti kaupunkilaisten käytössä ja myös merkittävä lähivirkistäytymispaikka alueen asukkaille. Toteutusvaiheessa on tärkeää huomioida alueen korkea käyttöaste, jotta puisto pysyy toimintakuntoisena niin yleisötapahtumissa kuin virkistyskäyttösäkin.

Santalahden soveltumista uuden palloiluhallin paikaksi on selvitetty. Santalahti ei tähän sovellu, mutta sijoittuminen Särkänniemen alueen yhteyteen toisi hallille monia hyötyjä alueella olevista ja sinne tulevista toiminnoista. Kaupunginhallituksen mukaan Särkänniemen alueen soveltuvuus palloiluhallin sijainniksi selvitetään osana liikuntapaikkaselvitystä. Kyseessä ei ole päätös tai linjaus hallin sijoituspaikasta tai toteutuksesta, vaan toteutusedellytysten selvittämisestä kyseiselle paikalle.


Lisätietoja

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]


Kuvat Havainnekuva asemakaava-alueesta