Siirry sisältöön

Tullikamarin aukion suunnittelu etenee – viisi kilpailutyötä ja asemakaava-aineistoa esillä

Julkaistu 3.5.2018 11.16

Tampereen kaupungin järjestämän Tullikamarin aukion suunnittelu- ja toteutuskilpailun kilpailuaika on päättynyt. Samalla alueen asemakaavoitus etenee. Asemakaava-aineisto ja kilpailuehdotukset ovat nähtävänä ja kommentoitavana 24.5.2018 saakka kaupungin verkkosivuilla.

Tullikamarin aukio ilmasta kuvattuna.
 

Kilpailuun saatiin kaikilta viideltä aiemmin valitulta yritysryhmältä ehdotukset nimimerkeillä Agora, Tulli United, Tulli Open Air, Tullin hallit ja Toweri. Kilpailu ratkaistaan arviolta kesäkuussa 2018, jolloin nimikuoret avataan ja töiden tekijät selviävät. Asemakaavatyötä jatketaan voittaneen työryhmän kanssa.

Kilpailuehdotuksissa on esitetty suunnitelmat aukion ja ympäröivien katujen uudistamisesta sekä Itsenäisyydenkadun varteen sijoittuvasta uudisrakennuksesta. Ehdotuksiin sisältyy myös taide- ja valaistussuunnitelmat.

Kilpailutyöt ovat verkossa osoitteessa www.tampere.fi/tullikamarinaukionkilpailu. Niitä voi kommentoida 24.5.2018 saakka. Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä ja kommentoitavana 3.–24.5.2018.

Täydennysrakennus aukion pohjoislaitaan

Asemakaavan suunnittelualueena on Tullikamarin aukio, aukiota ympäröivät kadut sekä TOAS:n ja Attilan tontit. Kilpailun pääasiallisena kohteena on Itsenäisyydenkadun varteen sijoittuvan täydennysrakennuksen tontinluovutus. Lisäksi tavoitteena on löytää suunnitelma ja toteuttaja Tullikamarin aukion kokonaisvaltaiselle uudistamiselle sekä ja suunnitelma aluetta ympäröivien katujen uudistamisen lähtökohdaksi.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan aukion uudistaminen, pohjoislaidan täydennysrakentaminen sekä Pinninkadun ja Tullikadun uudistaminen jalankulku- ja pyöräilypainotteisiksi.

Alueen asemakaavoituksen pohjana on Tullin yleissuunnitelma, jossa aukion koillisnurkkaan on sijoitettu 16-kerroksinen rakennus. Rakennus reunustaisi Itsenäisyydenkatua niin, että kerroskorkeudet madaltuvat kohti asemaa.

Tontti merkitään keskustatoimintojen korttelialueeksi, jolle saadaan sijoittaa kulttuuriympäristöön soveltuvaa liike-, toimisto-, palvelu- ja asuintilaa sekä ympäristöön soveltuvaa muuta työpaikkatoimintaa. Tontin rakennusoikeus ja kerrosluku määritellään vasta asemakaavan ehdotusvaiheessa, kun suunnittelu- ja toteutuskilpailu on ratkennut. Myös käyttötarkoitus täsmentyy tarvittaessa.

Uudisrakennuksen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennuksen sijaintiin historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävässä ympäristössä. Rakennuksen kaduntasokerrokseen tulee sijoittaa liike- ja toimistotiloja.

Tullikamarin aukion pohjoislaitaan muodostetaan uusi tontti, ja Attilan tontista liitetään osa Pinninkadun katualueeseen. Tullintorin ja Attilan pysäköintilaitosten ajoyhteydet siirretään Pinninkadulta Hammareninkadulle. TOAS:n tontin asemakaavaa päivitetään nykytilanteen mukaiseksi. Attilan tontin asemakaava säilyy pääperiaatteiltaan ennallaan.

Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa 15.5.2018 klo 17–19 Galleria Nottbeckissä, Finlayson, Satakunnankatu 18. Kilpailuehdotukset ovat esillä myös Galleria Nottbeckissä 14.–18.5.2018 klo 12–17.


Lisätietoja

Hankepäällikkö
Veikko Vänskä

Projektiarkkitehti
Anna Hyyppä
puhelin 040 800 7905

Kilpailusihteeri,
Arkkitehti SAFA
Annina Vainio
puhelin 020 747 7353
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry