Siirry sisältöön

Lielahden suunnan asuinalueille 30 kilometrin ajonopeusrajoitus

Julkaistu 2.5.2018 20.37

Asuinalueiden alueellisia ajonopeusrajoituksia muutetaan Lielahden suunnalla siten, että nykyinen 40 kilometriä tunnissa putoaa 30 kilometriin tunnissa. Yhdyskuntalautakunta päätti 2.5.2018, että muutos tulee alueelle Lielahti-Lentävänniemi-Lintulampi-Niemenranta-Niemi-Pohtola-Ryydynpohja.

Muutos perustuu yhdyskuntalautakunnan 29.12.2016 tekemään päätökseen asuinalueiden aluenopeusrajoitusten muuttamisesta. Muutokset tehdään alueittain liikennevirtoihin perustuen, ja päätökset tulevat vielä yhdyskuntalautakuntaan. Tavoitteena on tehdä muutokset vuosien 2017 - 2021 aikana.

Lisäksi päätettiin, että Lielahdenkadun ja Tehdaskartanonkadun liittymän liikennevalo-ohjaus etenee jatkosuunnittelun kautta toteutukseen. Alueella tehdään myös muita toimia liikenteen rauhoittamiseksi. Pyöräilyn mahdollinen sijoittaminen ajoradalle arvioidaan samassa yhteydessä.

Suunnitelmaehdotus perustuu nykyisen liikenneverkon analyysiin, alueella tehtyihin ajoneuvoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden laskentoihin, mitattuihin todellisiin, nykyisiin ajonopeuksiin, liikenneonnettomuusanalyysiin, kulkumuotojen verkkohierarkiaan ja asuinalueella olevien palvelujen sijoittumiseen.

Aluenopeusrajoitusten toteuttamisjärjestykseen vaikuttaneita tekijöitä ovat: viimeisen viiden vuoden aikana saapuneiden liikenteen rauhoittamisaloitteiden määrä, onnettomuusriskiarvioinnin perusteella tunnistetut kohteet, tapahtuneet liikenneonnettomuudet kuluneen 5 vuoden aikana.

Runsas palaute asukkailta

Suunnitelmaa esiteltiin alueella yleisötilaisuudessa, ja siitä tehtiin karttakysely alkuvuodesta. Kyselyyn merkittiin yli 1100 kertaa turvattomaksi koettu paikka. Vastaajia oli 755. Palautteiden perusteella lisättiin turvallisuuden parantamiskohteita suunnitelmaehdotukseen.

Nopeusrajoituksen tueksi on esitetty liikenteenrauhoittamistoimenpiteitä, joita ovat mm ajoratamerkinnät, heräteraidat 30 kilometriin tunnissa rajoitusalueen sisääntulokohtiin, suojateiden havaittavuuden parantaminen tehostetulla valaistuksella, herätevarsien lisääminen suojatiemerkkeihin, ajoradan sivusiirtymät, kavennukset tai korotettu liittymäalue tai suojatie.

Vuonna 2018 tehdään kevyempiä rauhoittamistoimenpiteitä ja seurataan nopeusrajoitusmuutoksen vaikutuksia talven yli. Seurantojen perusteella tehdään vuonna 2019 tarvittavat lisärauhoittamistoimet.

(linkki esityslista- ja pöytäkirjajärjestelmään)


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Puheenjohtaja,
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

(paikalla 7.5. alkaen)
Liikenneinsinööri
Heljä Aarnikko
puhelin 040 806 4917