Siirry sisältöön

Tampere kartoittaa päihdeasenteita kyselyllä

Julkaistu 27.4.2018 12.00

Tampereen kaupunki kartoittaa kyselyllä kuntalaisten näkemyksiä alkoholiin, huumeisiin, tupakkaan ja rahapeleihin sekä mielipiteitä ja ideoita päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kyselyyn voi vastata nimettömänä verkossa osoitteessa www.tampere.fi/paihdepalvelut 18.5.2018 saakka.

Kyselyn avulla pyritään parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua Tampereella.

– Haluamme tietää millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita ehkäisevässä päihdetyössä, ja millaisia keinoja pidetään hyvinä, kertoo suunnittelija Johanna Riippi Tampereen kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksiköstä.

Kouluterveyskyselyn mukaan melkein puolet tamperelaisista lukiolaisista (43,4 prosenttia) ja yli puolet (54,4 prosenttia) ammattillisessa oppilaitoksessa opiskelevista nuorista hyväksyvät ikäisillään juomisen humalaan asti. Aikuisväestössä alkoholia liikaa käyttävien osuus ja humalahakuinen juominen ovat olleet lievässä laskussa. Liikaa käyttävien määrä on Tampereella jonkin verran koko Suomen tasoa korkeampi, myös humalahakuinen juominen on laskusuunnasta huolimatta edelleen hieman valtakunnan keskiarvoa korkeampi.

Rahapelaamisensa ongelmaksi kokeneita aikuisia Tampereella on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) teettämän kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (FinSote) mukaan noin seitsemän prosenttia.

Tampereen kaupunki tekee kyselyn päihdeasenteista kahden vuoden välein. Vastaavanlaisia kyselyjä toteutetaan muillakin paikkakunnilla Suomessa.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Johanna Riippi
puhelin 040 806 2736
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala