Siirry sisältöön

Keskustan liikuntahallin tarve selvitetään ottaen huomioon koko kaupungin liikuntapaikat

Julkaistu 26.4.2018 17.56

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitteli kokouksessaan 26.4.2018 Santalahden liikuntahallin tarveselvitystä. Pyynikin palloiluhallin peruskorjauksen vaihtoehtona selvitettiin uuden liikuntahallin rakentamista keskusta-alueelle. Uuden liikuntahallin sijaintipaikkana tutkittiin Santalahdessa liikennemelualueella sijaitsevaa tonttia vanhan Haarlan tehtaan korttelissa Rantaväylän tunnelin suulla.

Tarveselvityksen mukaan Santalahden tontti ei vastaa muun muassa tontin kokoon, ajorasitteisiin, pysäköintiin ja infraan liittyviin vaatimuksiin. Selvityksessä todetaan, että jos Pyynikin palloiluhallia ei perusparanneta, tulee uudisrakennukselle löytää toimintaan paremmin soveltuva tontti jostakin muualta. Lautakunta päätti, että keskustan liikuntahallitarpeeseen palataan koko kaupunkia koskevan liikuntapaikkaselvityksen yhteydessä.

Tarveselvityksen lähtökohtana oli, että Tampereelle tarvitaan uusi liikuntahalli, joka mahdollistaisi kansainvälisten ja kansallisten tapahtumien järjestämisen Tampereella. Hallin tulisi mahdollistaa nykyisten palloilulajien SM-tason ottelut. Uuteen halliin tavoitellaan kolmea täysimittaista harjoittelukenttää. Halli mitoitettaisiin pääsarjavaatimukset täyttävälle liikuntasalille, 1500 istumapaikan katsomolle ja monitoimisaleille. Pysäköintipaikkoja tarvittaisiin 150 autolle. Tarveselvityksessä investointikustannuksiksi on arvioitu 11,9 miljoonaa euroa.

Pyynikin palloiluhalli on lentopallon, koripallon, nyrkkeilyn ja muiden sisäliikuntalajien kansallinen ja kansainvälinen tapahtumapaikka. Vuonna 1975 rakennettu Pyynikin palloiluhalli on tullut perusparannusikään. Rakennuksessa tulisi uudistaa kaikki talotekniikan järjestelmät, pohjaviemärit, salaojajärjestelmät sekä perusmuurien vedeneristykset. Märkätilat tulisi perusparantaa kokonaisuudessaan ja muiden tilojen pinnat uudistaa suurimmalta osalta. Myös julkisivut tulisi kunnostaa, samoin ikkunat sekä matalan osan ja sisäänkäyntikatoksen vesikatot tulisi uusia. Pyynikin palloiluhallin perusparannuksen investointikustannus on 5,26 miljoonaa euroa.

Viimeisimmässä talonrakennusohjelmassa vuosille 2018-2020 kummallekaan hankkeelle ei ole varattu määrärahaa. Mikäli uusi liikuntahalli rakennetaan keskusta-alueelle ja Pyynikin palloiluhallista luovutaan kokonaan, voitaisiin palloiluhallin kiinteistön osalta käynnistää asemakaavamuutos ja tontin käyttötarkoitus muuttaa asumiseen.


Lisätietoja

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki