Siirry sisältöön

Kissanmaalle rakennetaan uusi päiväkoti

Julkaistu 26.4.2018 17.50

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 26.4.2018 Hippoksen päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kissanmaalla sijaitseva Hippoksen päiväkoti on rakennettu vuonna 1984. Päiväkotia on korjattu useaan otteeseen viime vuosina kosteus- ja sisäilmaongelmien takia. Nykyiset tilat ovat toimimattomat eikä rakennusrunko mahdollista tarpeellisia tilamuutoksia, joten selvitysten jälkeen todettiin, että tontille kannattaa rakentaa kokonaan uusi päiväkoti.

Päiväkotiin tulee tilat kuudelle 20 lapsen ryhmälle. Tiloista tehdään nykyistä toimivammat, muuntojoustavammat ja avarammat. Mitoituksessa huomioidaan erityislasten välineiden varastoinnin vaatima tila. Integroitujen ryhmien ryhmäkoot sovitetaan lasten erityistarpeiden ja hoitohenkilökunnan määrän mukaan. Päiväkotiin tulee ryhmien yhteiseen käyttöön muun muassa monitoimisali ja kaksi monitoimitilaa, joihin on oma erillinen sisäänkäynti ja niitä on mahdollista käyttää myös iltaisin. Koko piha-alue leikkivälineineen uudistetaan.

Hankkeen toteutussuunnitelma valmistuu hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2019. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2019. Suunnitelmien mukaan päiväkoti voitaisiin ottaa käyttöön elokuussa 2020. Päiväkodin kustannusarvio on 4,94 miljoonaa euroa. Hippoksen päiväkoti on toiminut kesästä 2017 lähtien Kalevanharjun siirtokelpoisissa väistötiloissa.


Lisätietoja

Perusopetusjohtaja
Kristiina Järvelä
puhelin 040 800 4678
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki