Siirry sisältöön

Valtuusto hyväksyi asunto- ja maapolitiikan linjaukset

Julkaistu 23.4.2018 22.42

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.2018 asunto- ja maapolitiikan linjaukset vuosille 2018–2021. Linjauksissa painotetaan asumisvaihtoehtojen monipuolisuutta, ennaltaehkäistään alueiden negatiivista eriytymiskehitystä ja luodaan perustaa tavoitellulle kasvulle.

Tampere kasvaa keskimäärin 3000 asukkaalla vuodessa. Kaupunki varautuu väestönkasvuun ja mahdollistaa aiempaa suuremman asuntotuotannon määrän. Asuntorakentamisesta suurin osa toteutetaan täydennysrakentamisena. Asuinkerrosalasta 80 prosenttia kaavoitetaan joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin. Tampereella halutaan edistää monimuotoista ja kestävää asumista sekä turvata kohtuuhintaisen asumisen edellytykset.

Maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat yhdessä kaupungin maankäyttöpolitiikan, jolla luodaan edellytykset suunnitella ja toteuttaa pitkäjänteisesti kaupungin maankäyttöä ja rakentamista. Kaupungin maanhankinnan tulee olla aktiivista, pitkäjänteistä ja ennustettavaa. Asemakaavoittamattomat alueet hankitaan kaupungin omistukseen ennen asemakaavoitusta raakamaana.

Tampereen kaupunki on aktiivinen maanhankinnassa myös asemakaavoitetuilla alueilla erityisesti täydennysrakentamisen edistämiseksi. Ensisijaisena maanhankinnan keinoina ovat vapaaehtoiset kaupat ja vaihdot. Maankäyttö- ja rakennuslain sallimia muita keinoja, kuten lunastusta ja etuostoa, voidaan käyttää, jos vapaaehtoisia kauppoja ei synny kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin ehdoin. Tampereen kaupunki voi hankkia maata myös naapurikuntien alueelta, mikäli tällä edistetään esimerkiksi yhdyskuntarakentamisen yhteishankkeita.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki