Siirry sisältöön

Lumate-keskus kehittää tarjontaansa toisen asteen opiskelijoille

Julkaistu 18.4.2018 18.00

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 18.4.2018 tukea Tampereen Lumate-keskuksen toimintaa 20 000 euron avustuksella.

Lumate-keskuksen tavoitteena on innostaa koululaisia ja opiskelijoita luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian maailmaan sekä niiden oppimiseen, tutkimiseen ja soveltamiseen. Lumate-keskus järjestää lapsille ja nuorille tiedekerhoja ja -leirejä, tiedekahviloita sekä muita tilaisuuksia.

Toisen asteen opiskelijoille suunnattua tarjontaa on kehitetty ja keskus jatkaa panostuksiaan siihen. Toiselle asteelle suunnatussa toiminnassa tutustutaan laaja-alaisesti matemaattis-luonnontieteellisiin sekä teknisiin tieteenaloihin.

Syksyllä toisen asteen opiskelijoille järjestettävä Lumate-kurssi pitää sisällään erilaisia teemoja, muun muassa syöpätutkimusta, yliopistofysiikkaa, solu- ja kudosteknologiaa sekä uusiutuvaa energiaa. Teemat käsittävät lyhyehköjä teoriaosuuksia ja hands on- työskentelyä. Samoin tiedekahvila-toimintaa ja niihin liittyviä kansainvälisten tieteen popularisoijien lukiovierailuja jatketaan. Opettajat voivat kutsua tunnilleen asiantuntijoita alan asiantuntijapankista.

Lumate-keskus tukee myös kouluja niiden luonnontieteiden kurssisisältöjen laatimisessa, ylläpitää opetuksessa hyödynnettäviä välineistö-, materiaali- ja asiantuntijapankkeja sekä järjestää opettajille koulutustilaisuuksia. Toiminta on osoittautunut suosituksi suosittuja ja siitä on saatu hyvää palautetta.

Tampereen Lumate-keskuksen toimintaa koordinoi Tampereen teknillinen yliopisto. Muut perustajajäsenet ovat Tampereen yliopisto, Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT), Teknologiateollisuus ry, Tampereen kauppakamari, Tampereen Teknillinen Seura ry ja Tampereen ammattikorkeakoulu.


Lisätietoja

Hist. ja yht.k.opin leht. (Aik
Jorma Suonio
puhelin 050 330 2078
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen