Siirry sisältöön

Hulevesimaksuun kolme maksuluokkaa

Julkaistu 17.4.2018 18.27

Tampereen kaupunki perii jatkossa hulevesimaksua asemakaava-alueilla olevilta kiinteistöiltä kolmessa eri maksuluokassa. Yhdyskuntalautakunta päätti hulevesimaksun määräytymisen perusteista eli hulevesitaksasta tiistaina 17. huhtikuuta 2018.

Hulevesi on maan pinnalta, rakennusten katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Huleveden hallintajärjestelmän vaikutusalueeksi päätettiin asemakaava-alueet pois lukien ranta-asemakaava-alueet ja Polson asemakaava-alue.

Kiinteistöt on jaettu kolmeen maksuluokkaan, jotta eri kiinteistötyyppien keskimääräiset hulevesimaksut saataisiin mahdollisimman oikeudenmukaiselle tasolle. Maksu määräytyy kiinteistökohtaisesti asemakaavojen käyttötarkoituksen ja kiinteistöjen pinta-alan mukaan. Maksun määräytymisperusteiden tulee löytyä kuntarekisteristä, jotta laskut saadaan muodostettua automaattisesti päätetyn taksan perusteella.

Esimerkiksi noin 600 neliön omakotitontilla olevan pientalokiinteistön hulevesimaksu on noin 50 euroa vuodessa. Pientalot kuuluvat ensimmäiseen maksuluokkaan, jonka maksukatto on 250 euroa vuodessa. Pääosa kiinteistöistä eli 14 524 kuuluu tähän luokkaan. Maksujen keskiarvo on 74 euroa ja yleisin maksu on 62 euroa.

Kerrostalot kuuluvat yleensä toiseen maksuluokkaan ja teollisuuskiinteistöt kolmanteen maksuluokkaan. Toisessa luokassa on Tampereella 2741 kiinteistöä ja kolmannessa maksuluokassa on 1135 kiinteistöä.

Prosenttiosuuksina ensimmäisestä luokasta kertyy 19 prosenttia maksuista, toisesta 33 prosenttia ja kolmannesta 48 prosenttia.

Kunnan hulevesijärjestelmästä aiheutuvat kustannukset Tampereella ovat yhteensä noin 5,6 miljoonaa euroa. Hulevesimaksua on tarkoitus kerätä kustannuksia vastaava määrä. Aiemmin kustannukset on katettu eri paikoista jätevesimaksun ja muun infrarakentamisen yhteydessä. Muutos perustuu lainsäädännön muutokseen, ja kunnat ovat ottaneet yleisesti hulevesimaksun käyttöön.

Mielipiteitä kerättiin nettikyselyllä

Hulevesien hallinnasta ja hulevesimaksusta kysyttiin mielipiteitä nettikyselyllä, joka oli avoinna 22.9.- 8.10.2017. Hulevesimaksua koskevaan osioon saatiin noin sata vastausta. Suuri osa vastaajista piti tärkeänä, että maksu on aiheuttamisperiaatteen mukainen.

Kiinteistöllä muodostuvan huleveden laatu ja siihen liittyvät riskit on otettu huomioon maksuluokkien välisten hulevesimaksujen suhteessa toisiinsa, ja tästä syystä esimerkiksi teollisuudelle kohdistuvat hulevesimaksut ovat pientalojen hulevesimaksuja merkittävästi suuremmat. Eri maksuluokkien hulevesimaksuille on kuitenkin asetettu maksimisummat, jotta hulevesimaksut eivät muodostuisi kiinteistöille kohtuuttoman suuriksi.

Laskutus perustuu tänä vuonna 1.7.2018 kuntarekisterissä oleviin tietoihin ja vuodesta 2019 alkaen edellisen vuoden viimeisen päivän tilanteeseen.


Lisätietoja

Kaupunkiympäristön palvelualue
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Vesihuoltoinsinööri
Maria Åkerman
puhelin 040 801 6946

Erikoissuunnittelija
Pekka Heinonen
puhelin 040 846 9458


Teksti Anna-Leea Hyry