Siirry sisältöön

Tampereelle perustettiin 548 hehtaarin Kintulammin luonnonsuojelualue

Julkaistu 17.4.2018 15.58

Tampereelle on perustettu kaupungin tähän saakka laajin, 548 hehtaarin luonnonsuojelualue Teiskoon Kintulammin virkistys- ja retkeilyalueelle. Pirkanmaan ELY-keskus teki rauhoituspäätöksen 17.4.2018 Tampereen kaupungin hakemuksesta. Kintulammi on poikkeuksellisen laaja ja yhtenäinen vanhojen metsien alue Pirkanmaalla. Uusi luonnonsuojelualue on samalla luontolahja satavuotiaalle Suomelle.

kuva: Kaukaloinen -järvi Kintulammin alueella
 

Kintulammin suojelualue rajautuu 61 hehtaarin Vattulan luonnonsuojelualueeseen. Yli 600 hehtaarin suojelualuekokonaisuus on Pirkanmaan kolmanneksi suurin Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistojen jälkeen.

Kintulammin alue sijaitsee Teisko-Aitolahdessa noin 21 kilometrin päässä keskustasta. Yleisimpiä kasvupaikkatyyppejä ovat tuore, kuivahko ja kuiva kangas. Metsistä 75 % on varttunutta, ja yli 80 vuotta vanhaa metsää on 140 hehtaaria. Vanhimmat kilpikaarnaiset aihkimännyt lienevät jopa 400-vuotiaita.

EU:n luontodirektiivilajeista alueella tavataan viitasammakkoa ja liito-oravaa. Rauhoitetuista kasveista alueella kasvaa valkolehdokkia ja alueellisesti uhanlaisista herttakaksikkoa, sammalista vastuulajia pallopäärahkasammalta ja jäkälistä silmällä pidettävät raidankeuhkojäkälää ja samettikesijäkälää. Metsän luonnontilaisuutta ilmentäviä tai muuten harvalukuisia kääväkäslajeja löytyi 14, joista kääpiä oli kymmenen.

Vesistöjen pinta-alan suojelualueesta on 14 hehtaaria. Siihen kuuluvat alueen rajojen sisällä olevat vesistöt kuten Kintulammi ja Kaukaloinen.

Kintulammin suojelualue saa kehittyä pääosin luonnontilassa. Valmisteilla olevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa on esitetty joitakin luonnonhoito- ja ennallistamistoimia kuten yhden männikön ennallistamispoltto ja pienialaisten räme- ja korpisoiden ennallistamista. Hirvieläinten ja villisikojen metsästäminen on sallittua. Retkeilykäytön lisääntyessä metsästystä voidaan joutua rajoittamaan.

Kintulammin retkeilyalueella on loppusuoralla laaja kehitys- ja kunnostusprojekti; alueesta kehkeytymässä ainutlaatuinen luontoretkeilykohde. Ekokumppanit Oy on rakentanut kaupungin liikuntapalveluiden investointirahoituksella kolme uutta laavua, tulipaikan Kaukaloiselle, 15 kilometriä polkureitistöä, pitkospuineen sekä opasteet. Kirkkokiven keskuskatoksen rakentamista avusti Tampereen evankelisluterilainen seurakunta.

Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueen avajaisia vietetään lauantaina 5.5.2018 kello 12 alkaen Kortejärven tilalla (Keltolahdentie 47).

kuva: Aihkimänty Kintulammilla
Osa suojelualueesta on entistä kruununpuistoa, ja alueella on siksi yhteensä kymmeniä erittäin järeitä, kilpikaarnaisia aihkeja. Vanhimmat lienevät jopa 400-vuotiaita.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja
Jaana Lappeteläinen
puhelin 040 806 3448