Siirry sisältöön

Hervantajärven asemakaava-alueella kaadetaan puustoa

Julkaistu 12.4.2018 15.07


Hervantajärven asemakaava-alueella tehdään metsätöitä. Tulevalta Makkarajärvenkadulta ja siihen rajoittuvilta korttelialueilta poistetaan puusto. Puunkaatotyöt perustuvat lainvoimaiseen asemakaavaan. Puunkaatotyöt käynnistyvät torstaina 12.4., ja kestävät muutamia työpäiviä. Varsinaisen kaatotyön jälkeen puut kuljetetaan varastolle.

kuva:Hervantajarven asemakaava- alueen hakkuut karttalla
 

Tuleva asuinalue, jolla puunkaatotöitä tehdään, sijaitsee Ruskonkehän eteläpuolella suunnilleen Etelä-Hervannan Näyttelijänkatua ympäröivän asuinalueen kohdalla.

Työmaa-alueella ei tule turvallisuussyistä liikkua töiden ollessa käynnissä. Työmaa-alueella on maastotiedote ja kartta toimenpidealueesta.

Hakkuualueella on tehty liito-oravakartoitus ja linnustoselvitys maalis-huhtikuussa 2018. Pirkanmaan ely-keskus on todennut hakkuita koskevassa lausunnossa 12.4.2018, ettei hakkuiden toteuttamiselle ole luonnonsuojelulain kannalta esteitä.

Puidenkaatoalueella ei ole tiedossa liito-oravan käytössä olevia lisääntymis-ja levähdyspaikkoja, eikä puiden kaato katkaise liito-oravan puustoisia kulkuyhteyksiä tunnettujen lisääntymis-ja levähdyspaikkojen välillä.

Metsänkäsittelyssä varmistetaan, ettei lintujen pesiä hävitetä.


Lisätietoja

Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
puhelin 050 517 7053
sähköposti [email protected]