Siirry sisältöön

Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittäminen etenee

Julkaistu 10.4.2018 16.36

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 10.4.2018 omalta osaltaan Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämisen ja Pirkanmaan Voimia Oy:n perustamisen yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Perustettava uusi yhtiö tuottaa ateria- ja puhtauspalveluita Tampereen kaupungille ja ateriapalveluita Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Yhtiö tuottaa palvelut joko itse tai toteuttaa ne ostopalveluina.

Perustettavan osakeyhtiön yhtiöjärjestys ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa solmittava osakassopimus hyväksyttiin konsernijaostossa ehdolla, että kaupunginvaltuusto päättää uuden yhtiön Pirkanmaan Voimia Oy:n perustamisesta. Perustettavalle yhtiölle myydään 1. tammikuuta 2019 Tampereen Voimia Liikelaitoksen liiketoiminta velattomalla 4,1 miljoonan euron kauppahinnalla.

Jaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki merkitsee 820 kappaletta yhtiön osakkeita eli yhteensä 820 000 eurolla. Osakepääoma maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Tampereen kaupunki tekee 2,7 miljoonan euron sijoituksen Pirkanmaan Voimia Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja vastaava lisäys tehdään konsernihallinnon yhteisten erien vuoden 2018 talousarvion investointimenoihin. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sijoittaa rahastoon 594 000 euroa.

Strateginen tukipalvelukumppani

Uusi yhtiö perustetaan luottamuselinten päätösten jälkeen syksyn 2018 aikana. Yhtiö toimisi Tampereen kaupungin strategisena tukipalvelukumppanina. Tampereen kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 82 prosenttia ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 18 prosenttia. Kaupungin edellytyksenä on, että yhtiö toimii kaupungin sidosyksikkönä (in house), ja kaupunki voi hankkia yhtiöltä palveluja kilpailuttamatta. Yhtiö kuuluu Tampereen kaupunkikonserniin ja on kaupungin tytäryhtiö.

Perustettavasta yhtiöstä muodostuu liikevaihdon ja henkilöstön lukumäärän perusteella tarkasteltuna yksi merkittävimmistä Tampereen kaupungin omistamista yhtiöistä. Se tuottaa tehtyjen taloudellisten laskelmien perusteella vuosittain jonkin verran voittoa ja voi maksaa kaupungille myös maltillista osinkoa, vaikkakin yhtiön tärkeimpänä taloudellisena mittarina ovat kilpailukykyiset omistaja-asiakashinnat.

Lähtötilanteessa yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto on 63,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta suurin osa muodostuu Tampereen kaupungin muille kuin sote-sektorille tuotettavista palveluista, joiden osuus lähtötilanteessa on noin 65 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiö on merkittävä ateriapalvelujen tuottaja ja tuottaa noin 12 miljoonaa ateriaa vuodessa. Puhtauspalvelujen vastuulla on noin 730 000 neliömetriä.

Omistaja-asiakkaille yhteinen yhtiö tuottaa hyötyjä turvaamalla palvelutason ja palvelukyvyn koko maakunnan alueella mahdollisimman kilpailukykyisin omistajahinnoin. Yhteisesti omistetussa in house -yhtiömallissa on etuna sote-toiminnan säilyminen in house -konsernissa, jolloin Tampere hyötyy kasvaneen volyymin myötä skaalaeduista edullisemmin hinnoin ja myös tuleva maakunta voi edelleen ostaa tukipalveluita ilman kilpailutusta in house -periaatteella.

Tuotantoverkon kehittämisellä saadaan synergiaetuja

Yhtiön perustamisella turvataan keittiöiden yhteiskäyttö ja esimerkiksi Tampereelle kriittisen lasten ja nuorten aterioiden tuotannon jatkuvuus Hatanpään sairaalan keittiössä, joka sote-maakunta -uudistuksen toteutuessa olisi siirtynyt maakunnalle. Tampereen ja myöhemmin Pirkanmaan alueen tuotantoverkon optimoinnilla vältytään päällekkäisiltä investoinneilta ja voidaan leikata kustannuskehitystä. Yhdistämällä tuotantoa hoitoalan ja vanhusten aterioissa neljästä isosta ravintokeskuksesta kahteen ravintokeskukseen saavutetaan merkittäviä tuottavuushyötyjä ja kustannussäästöjä.

Yhtiöittämällä ateria- ja puhtauspalvelut yhteiseen in house -yhtiöön saavutetaan merkittäviä synergiahyötyjä muun muassa tuotantoverkon kehittämisellä, ostojen keskittämisellä ja osaamisen yhdistämisellä. Yhteinen yhtiö varmistaa myös ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden ja luo kehittymismahdollisuuksia henkilöstölle.

Perustettavassa yhtiössä työskentelee yhteensä yli 700 ateria- ja puhtauspalvelujen ammattilaista. Nykyisen Tampereen Voimia Liikelaitoksen henkilöstö siirtyy yhtiöön työsopimuslain ja viranhaltijalain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Yhtiön hallitukseen nimetään osakassopimuksen mukaan henkilöstön edustaja.


Lisätietoja

Controller
Annina Nääppä
puhelin +358407493590
sähköposti [email protected]

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell