Siirry sisältöön

Raitiotielle raidevaraukset Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymään

Julkaistu 9.4.2018 16.56

Raitiotiejärjestelmän laajenemiseen Tampereen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan rakentamalla vaihderisteyksen varaukset Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymään. Vaihteet tehdään sekä liittymän läntiseen että itäiseen haaraan Hämeenkadun alueelle.

Kaupunginhallitus päätti 9.4.2018 valtuuttaa Tampereen Raitiotie Oy:n tilaamaan vaihdevarauksen suunnittelun ja rakentamisen Raitiotieallianssilta Hämeenkadun raitiotieradan rakentamisen yhteydessä. Kustannusarvio on 1,55 miljoonaa euroa.

Hämeenkadun uusiminen ja raitiotieradan rakentaminen Hämeenkadulle ja Itsenäisyydenkadulle etenevät. Nyt rakennettaville rataosuuksille on tarkoituksenmukaista tehdä ratavaihteet valmiiksi, mikäli on näköpiirissä raitiotiejärjestelmän jatkototeutus keskustasta etelän suuntaan. Vaihteiden rakentaminen raitiotieliikenteen avaamisen jälkeen käytössä oleville raiteille aiheuttaisi merkittävää haittaa muun muassa raitiotie- ja linja-autoliikenteelle.

Kaupunginhallitus käsitteli etelän suunnan vaihdevarausta 12.2.2018 ja palautti asian uudelleen valmisteluun. Etelän suunnan vaihdevarauksen sijoittamisesta tehtiin vaihtoehtovertailu ja vaikutusarviointi. Vertailtavana oli kolme vaihtoehtoa.

Vaihtoehtovertailu on tehtiin vaihdevarauksen sijainnin määrittämiseksi. Vertailun perusteella ei esitetty valtuuston marraskuussa 2016 hyväksymän toteutussuunnitelman muuttamista muilta osin kuin vaihdevarauksen rakentamisen osalta.

Kaupunginhallitus jätti raidevaraukset pöydälle viikko sitten. Tuolloin 3.4.2016 päätettiin, että Rantatie-kadulle Santalahden kohdalle tehdään kaksi raitiotiepysäkkiä ehdotetun yhden sijasta.

Kaupunginhallitus päätti myös, että Tekunkadulle Taysin suuntaan ei tehdä tässä vaiheessa pysäkkiä, vaan pysäkkivaraus joka mahdollistaa myöhemmin rakentamisen ilman häiriötä raitiotieliikenteelle.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]

Projektijohtaja
Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry