Siirry sisältöön

Pellervon kouluun ja päiväkotiin pienten lasten yksikkö

Julkaistu 22.3.2018 19.06

Kalevaan rakennetaan uusi Pellervon koulu ja päiväkoti. Päiväkoti mitoitetaan kahdeksalle päiväkotiryhmälle eli 160 lapselle ja kouluun tulee tilat noin 150 esikoululaiselle sekä 1-2 luokkien oppilaalle. Rakentaminen aloitetaan syksyllä 2019 ja uusi koulu ja päiväkoti valmistuvat vuoden 2020 aikana. Koulun ja päiväkodin tarveselvitys hyväksyttiin sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 22.3.2018.

Pellervonkadulla sijaitsevalla tontilla on aiemmin sijainnut 1963 rakennettu Pellervon koulu, josta luovuttiin perusopetuksen kouluverkkoselvityksen mukaisesti vuonna 2008 ja opetus siirtyi laajennettuun Sammon kouluun. Päiväkodin ja koulun uudisrakennus sijoittuu korttelin sisälle, tällä hetkellä hiekkakenttänä ja viheralueena olevalle rakennuspaikalle. Tontti on Tampereen kaupungin omistama.

Kalevassa päiväkotipaikkojen tarve on kasvanut nopeasti, joten 2015 kortteliin rakennettiin siirtokelpoinen 140 lapsen päiväkoti. Päiväkoti jatkaa toimintaansa väliaikaisissa tiloissa uudisrakennuksen valmistumiseen asti. Siirtokelpoinen rakennus poistetaan uudisrakennuksen valmistuttua, jonka jälkeen myös piha-alue voidaan rakentaa loppuun.

Myös alakoululaisten eli 7-12 vuotiaiden määrä on kasvanut Tampereella. Vuonna 2017 oppilaiden määrä oli 1155 oppilasta enemmän kuin vuonna 2007 ja väestösuunnitteen mukaan määrä jatkaa kasvua tulevaisuudessakin. Sammon koulupolun oppilasmäärä on kasvanut tasaisesti sadalla oppilaalla viimeisen viiden vuoden aikana.

Pellervon päiväkodista ja koulusta tulee pienten lasten yksikkö, joka mahdollistaa alueen lapsille terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön lähipalveluna. Myös toiminnan kehittämisen kannalta on hyvä, kun varhaiskasvatus sekä esi- ja alkuopetus ovat kaikki samassa yksikössä.

Kaikki tilat suunnitellaan esteettömiksi, aistirajoitteisille soveltuviksi, monikäyttöisiksi ja muuntojoustaviksi. Tilojen valvottavuuteen kiinnitetään huomiota. Päiväkodilla ja koululla on yhteinen piha. Lapset saatetaan kouluun ja päiväkotiin etelän suunnasta Väinämöisenkujan saattoliikennepaikoilta puiston kevyenliikenteen yhteyttä pitkin.

Päiväkodin ja koulun investointikustannukset ovat 8,45 miljoonaa euroa. Kalustukseen, muihin materiaaleihin ja ICT-kustannuksiin varataan vuodelle 2020 noin 1,2 miljoonaa euroa. Väistötiloista aiheutuva tilakustannus on 428 460 euroa vuodessa.

Alueen asemakaavan muutosehdotus on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa 20.2.2018. Sen voimaantulo edellyttää vielä hyväksyntää kaupunginhallituksessa sekä valtuustossa. Muutoksen pohjaksi on laadittu luonnokset uudesta päiväkoti- ja koulurakentamisesta sekä alustavia viitesuunnitelmia tontin pohjoisosalle tavoiteltavasta asuntorakentamisesta.


Lisätietoja

Kasvatus- ja opetuspäällikkö
Tuija Viitasaari
puhelin 050 432 3529
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki