Siirry sisältöön

Maailman vesipäivää vietetään 22.3.

Julkaistu 22.3.2018 12.32

Kansainvälistä maailman vesipäivää (World Water Day) vietetään maaliskuun 22. päivä. Päivän teemana on tänä vuonna on "Nature for Water", joka käsittää erilaisia luonnon tarjoamien ratkaisujen hyödyntämistä veteen liittyviin ongelmiin kuten tulviin, kuivuuteen tai veden saastumiseen.

 

Vesivarojen riittävyydestä ja laadusta huolehtiminen on yhteinen etumme

Tampereen Vesi on jo 120 vuoden ajan vastannut tamperelaisten vesihuollosta. Laadukkaan hanaveden takana on hyvälaatuinen pohjavesi ja puhtaat vesistöt, joiden eteen tehdään jatkuvasti paljon työtä. Tampereen Vesi toimittaa tamperelaisille ja naapurikunnille puhdasta hanavettä vuodessa lähes 20 miljoonaa kuutiometriä. Pohjaveden osuus vesijohtoverkkoon pumpatusta vedestä on noin 30 prosenttia ja puhdistetun järviveden noin 70 prosenttia. Tampereen taajaan rakennetulla alueella pohjavedet eivät riitä kattamaan kaikkea vedenkulutusta, minkä vuoksi hanavettä valmistetaan myös järvivedestä.

Tampereen harjualueet toimivat sade- ja sulamisvesien puhdistajana sekä niistä muodostuvan arvokkaan pohjaveden varastona. Luonnontilainen pohjavesi on jo sellaisenaan juomakelpoista, mutta Tampereella se desinfioidaan vielä kloorilla ja ultraviolettivalolla. Lisäksi siitä poistetaan rautaa ja mangaania hiekka- ja aktiivihiilisuodatuksella. Pohjaveden ja käsitellyn veden laatua seurataan säännöllisesti tutkimalla vesinäytteitä Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen laboratoriossa. Veden laatu täyttää hyvin terveydelliset laatuvaatimukset ja annetut laatusuositukset.

Pohjaveden suojelussa keskeistä on ennakointi

Pohjavesialueilla on monia yhdyskunnan toimintoja kuten asutusta, liikennettä ja teollisuutta, jotka vaikuttavat niin pohjaveden määrään kuin laatuun. Tämän vuoksi pohjavesien suojelu tulee ottaa keskeisesti huomioon esimerkiksi maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. Tampereen pohjavesialueille on tehty suojelusuunnitelma, jonka toimenpiteitä Tampereen Vesi on mukana toteuttamassa Tampereen kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kokemäenjoen vesistöalueelle, johon Tampereenkin järvet ja pohjavesialueet kuuluvat, on viime vuonna valmistunut vesivisio eli näkemys siitä, millaisena vesien ja vesistöalueemme halutaan olevan vuonna 2050. Visiossa painotetaan vesihuollon ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamista, vesien tilan aktiivista seuranta ja riittävien resurssien varaamista vesihuollolle. Tampereen Vesi pyrkii osaltaan edistämään vesivision toteutumista.

Maailman Vesipäivää vietetään kansainvälisesti

YK:n yleiskokous julisti vuonna 1992 maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Samana vuonna pidettiin Rio de Janeirossa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi. Maailman vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta puhtaan veden tärkeydestä sekä veden määrästä ja laadusta koko maapallolla.