Siirry sisältöön

Ministeriöltä haetaan strategiarahoitusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Julkaistu 21.3.2018 19.27

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 21.3.2018 hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta Tampereen seudun ammattiopisto Tredulle. Rahoitusta haetaan eri hankkeisiin yhteensä 2 500 000 euroa ja lisäksi Taitaja 2018 -kisojen järjestämiseen 680 053 euroa.

Haettavana olevalla rahoituksella tuetaan erityisesti ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa, koulutuksen järjestäjärakenteen uudistamiseen liittyviä fuusioita sekä ammatillisen huippuosaamisen kehittämistä tukevien, ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja arvostusta vahvistavien ammattitaitokilpailujen ja muiden kilpailujen järjestämistä.

Strategiarahoitusta haetaan Tredulle muun muassa moniongelmaisten opiskelijoiden koulutuspolkua tukevaan kuntouttavan ohjauksen toimintamalliin. Toimintamallia kehitettäessä kiinnitetään huomiota muun muassa opiskelijoiden syrjäytymis- ja opintojen keskeyttämisriskin varhaiseen tunnistamiseen, tukipalvelujen riittävyyteen, henkilöstön osaamiseen sekä erityisammattioppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön ja työnjakoon.

- Meillä on iso huoli nuorista, jotka tarvitsevat hyvin monialaista tukea opinnoissaan pärjäämiseksi. Reformin toimeenpanon myötä tilanne heikkenee, jos emme luo reformiin sopivia toimintamalleja nuorten opintojen tukemiseksi. Strategiarahoituksen kohdentaminen tähän tarpeeseen on äärimmäisen tärkeää, toteaa apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki.

Rahoitusta haetaan usean koulutusalan kehittämiseen

Strategiarahoitusta esitetään myös työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tredu ja yritykset kehittävät yhdessä uudenlaisen toimintamallin, joka edistää niiden välistä tavoitteellista kumppanuutta ja tuo ratkaisuja työpaikkojen yksilöllisiin osaamistarpeisiin. Yritysten henkilöstölle ja Tredun opiskelijoille pyritään luomaan joustavat ja laajat mahdollisuudet työpaikalla oppimiseen sekä parantamaan työpaikalla oppimisen ja ohjauksen laatua.

Strategiarahoitusta haetaan digi-, kone- ja sähköalan osaamiskeskuksen valmisteluun Pirkanmaalle. Erillistä hakumenettelyä keskuksen perustamiseksi valmistellaan yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien sekä alan yritysten kanssa.

Rahoitusta haetaan lentokoneasentajakoulutuksessa työelämän kanssa tehtävän yhteistyön lisäämiseen ja kehittämiseen muun muassa oppisopimusta hyödyntämällä. Lisäksi luodaan huoltoympäristö, joka parantaa käytännön harjoittelun edellytyksiä ja jota myös ammattikorkeakoulun ja teknillisen yliopiston lentokonetekniikan opiskelijat voivat hyödyntää.

Valimoalan koulutusta halutaan kehittää. Perusvalimotekniikan opetuksen rinnalle tarvitaan digitalisaation hyödyntämiseen ohjaavaa opetusta. Alan työvoiman kysyntä on kasvanut voimakkaasti.

Yhteistyöhankkeessa haetaan rahoitusta kone- ja tuotantotekniikan yritysten toimintaedellytysten kehittämiseksi ja työpaikkojen lisäämiseksi Pirkanmaalla, teemana tulevaisuuden työelämäläheiset koulutuspolut teollisuuden ekosysteemissä.

Lisäksi rahoitusta haetaan yhteistyöhankkeena toteutettavaan Training camp -pilottiin metsäkoneenkuljettajakoulutuksen työssäoppimisen ja työllistymisen kehittämiseksi sekä urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Päivi Rajala
puhelin 040 806 3105
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen