Siirry sisältöön

Anna palautetta Tampereen talvikunnossapidosta

Julkaistu 20.3.2018 11.26

Miten tänä talvena onnistuttiin katujen ja kevyen liikenteen väylien aurauksessa ja liukkauden torjunnassa? Anna palautetta väylien talvikunnossapidosta vastaamalla verkkokyselyyn osoitteessa www.tampere.fi/kunnossapitokyselyt. Kysely on avoinna 30.4.2018 saakka.

kuva: aura hiekoittaa Hämeenkadulla
 

Voit antaa arvosanan 0–5 pääkatujen, asuntokatujen sekä kävelykatujen laatutasosta ja talvikunnossapidon ripeydestä eli sitä, kuinka nopeasti väylät saadaan kuljettavaan kuntoon. Lisäksi voi antaa myös vapaamuotoista palautetta.

Kyselyn alussa valitaan kunnossapitoalue, jolta haluaa antaa palautetta. Kunnossapitoalueeseen voi kuulua useita kaupunginosia. Kartalta voi tarkistaa, mihin kunnossapitoalueeseen esimerkiksi oma asuinalue kuuluu. Lumen poiston ja liukkaudentorjunnan lisäksi talvihoitoon kuuluu myös hiekoitussepelin poisto talven jäljiltä.

Vuosittaisen kyselyn tuloksia hyödynnetään talvikunnossapidon laadun seurannassa ja parantamisessa. Talvihoidon laatua seurataan myös kunnossapidon vikailmoitusjärjestelmään ja palvelupiste Frenckelliin tulleiden palautteiden määrän ja aihealueiden perusteella sekä pistokoekierroksin. Talvikunnossapitoraportti esitellään yhdyskuntalautakunnalle joka vuosi.

Talvikaudella 2016–2017 kaupunkilaisten tyytyväisyys talvihoidon laatutasoon sekä toimenpideaikoihin laski edellisestä talvesta hieman. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat pääkatujen toimenpideaikoihin sekä hoitotyön laatuun. Eniten tyytyväisyys laski kevyen liikenteen väylien talvihoitoon verrattuna edelliseen talvikauteen.

Tampereen kaupunki otti käyttöön vuoden 2018 alusta kevyen liikenteen väylien hoidossa uudet laatuvaatimukset, joiden avulla on pyritty parantamaan varsinkin vilkkaimpien kevyen liikenteen väylien talvihoidon laatutasoa ja tiukentamaan toimenpideaikoja.

Talvikunnossapidon vastuut määräytyvät katujen puhtaana- ja kunnossapitolain mukaan. Katujen ajoratojen, torien, aukioiden sekä kävely- ja pyöräteiden talvihoidosta vastaa kaupunki. Jalkakäytävän talvihoidosta vastaa jalkakäytävän viereisen kiinteistön haltija eli huoltofirma tai pientalon omistaja.

Kaupunki auraa väylät tärkeysjärjestyksessä: ensimmäisenä I-luokan pääväylät, seuraavaksi II-luokan bussireitit ja viimeisenä III-luokan asuntokadut.

Tampere on jaettu kunnossapitoalueisiin. Kaupungin oma liikelaitos, Tampereen Infra, hoitaa seitsemää aluetta ja kolmea hoitavat kilpailutetut urakoitsijat. Tampereen koillisosaa (Tasanne, Olkahinen, Kumpula ja Teisko) hoitaa Pimara Oy. Lounaisosaa (Multisilta, Peltolammi, Härmälä ja Lahdesjärvi) hoitaa Pihahuolto Haapaniemi Ky ja läntisintä osaa (Kalkku, Myllypuro, Tesomajärvi, Ristimäki, Ikuri, Villilä ja osa Raholaa) hoitaa Destia Oy.


Lisätietoja

Työpäällikkö
Teemu Kylmäkoski
puhelin 040 8016376


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Hanna Leppänen