Siirry sisältöön

Tampereen kaupunginhallitus sai arvion merkittävimmistä toiminnan ja talouden riskeistä

Julkaistu 19.3.2018 15.48

Tampereen kaupunginhallitus käsitteli 19.3. riskienhallinta- ja turvallisuustoiminnon arviota merkittävimmistä kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden riskeistä. Talousohjelman onnistuminen on tärkein Tampereen riskienhallinnan tavoite. Jos siinä epäonnistutaan on uhkana kaupungin talouden ajautuminen pysyvään rakenteelliseen alijäämään. Kaupungin talouden ja palvelutuotannon turvaamisen kannalta keskeistä on kääntää alijäämäinen talous ylijäämäiseksi valtuustokauden loppuun mennessä.

Kaupungin talouden kannalta suuri merkitys on myös useiden suurten investointihankkeiden laadukas toteutus. Raitiotiehankkeen, Hiedanrannan, Kansi- ja Areena -hankkeen sekä Tampereen Seudun keskuspuhdistamon lähes yhtäaikainen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallista riskienhallintaa ja poikkeuksellisen huolellista suunnittelua sekä onnistunutta toteutusta hankeen alusta sen loppuun asti.

Riskiarviossa nousee esille myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä maakuntauudistus. Valmistelu on vaikuttanut monin tavoin kaupunkikonsernin toimintaan. Avainhenkilöiden siirtymiseen liittyviä riskejä on toteutunut vuonna 2017 useiden Tampereen kaupungin työntekijöiden siirtyessä työskentelemään maakuntaorganisaatioon. Toisaalta henkilöiden siirtymiseen liittyy myös mahdollisuuksia, eli hyvien yhteyksien uskotaan edesauttavan toimivien yhteistyöratkaisujen luomista maakunnan ja kaupungin välillä.

Kaupungin perustehtävänä on palvelujen järjestäminen tamperelaisille. Seutuyhteistyön lisääntyessä palveluja tarjotaan entistä enemmän myös naapurikuntien asukkaille. Palvelujen järjestäminen edellyttää sekä oman tuotannon että ostopalveluiden saatavuuden ja laadun varmistamista jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristöstä. Merkittävillä häiriöillä on aina kielteinen vaikutus kaupungin toimintaan mutta myös kaupungin ja sen toimijoiden julkisuuskuvaan. Näiden kerrannaisvaikutukset voivat muodostua erittäin suuriksi ja pitkäaikaisiksi.

Muina huomiota vaativina asioina riskienhallinnassa nostettiin esille sisäilmaongelmien aiheuttamat riskit, tietojärjestelmien toimivuus ja tietoturva digitaalisia palveluja kehitettäessä sekä turvallisuusympäristön nopea muuttuminen ja kaupunkiympäristön turvallisuuden suunnittelu. Maahanmuuttajien kotouttaminen ja erityisesti paperittomien henkilöiden palveluiden järjestäminen kansallisten linjausten mukaan on tärkeää.


Lisätietoja

Tarkastusjohtaja
Markus Kiviaho
puhelin 040 160 1529
sähköposti [email protected]

Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja
Jouni Perttula
puhelin 040 196 6512
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu