Siirry sisältöön

Miten Solkivuoren liito-oravametsää tulisi kehittää? -vastaa karttakyselyyn

Julkaistu 16.3.2018 14.13

Solkivuoren metsäalueelle valmistellaan hoitosuunnitelmaa liito-oravien elinmahdollisuuksien parantamiseksi. Tavoitteena on lisätä muutenkin luonnon monimuotoisuutta sekä kehittää alueen virkistyskäyttöä ja kokeilla uusia tapoja hoitaa luontoa. Asukkaiden näkemyksiä alueen tulevaisuudesta kartoitetaan kyselyllä, joka on avoinna 2.4.2018 saakka. Kyselylinkki löytyy sivulta www.tampere.fi/solkivuori.

kuva: Solkivuoren metsää
 

Solkivuoren metsäalue sijaitsee Annalan asuinalueen ja Ruskon teollisuusalueen välissä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 32 hehtaaria.

Asukkailta kysytään, sopivatko liito-oravan elinympäristöä parantavat hoitotyöt ja luontoarvoja lisäävät työt Solkivuoreen. Hoitotyöt parantavat myös alueen virkistyskäyttöä. Liito-oravametsään voitaisiin perustaa ehkä opastettu luontopolku, siellä voisi olla ympäristötaidetta tai lapsille sopivia leikkipaikkoja. Asukkailta tiedustellaan myös innokkuutta osallistua talkootyöhön, esimerkiksi liito-oravan pönttöjen ripustamiseen. Kartalle voi ehdottaa taukopaikkoja, lahopuusokkeloa lasten leikkipaikaksi, metsäagilityrataa koirille, kalliopuutarhaa tai omaa ideaa.

Hoito- ja käyttösuunnitelman on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana. Käytännön toimenpiteiden toteutus aloitetaan ensi vuonna. Liito-oravametsää suunnitellaan ja hoidetaan yhteistyössä kaupungin, ympäristö- ja luontojärjestöjen, asukkaiden ja muiden toimijoiden kesken.


Lisätietoja

Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
puhelin 050 517 7053

Villi vyöhyke ry.
Jere Nieminen
puhelin 040 5224476


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen