Siirry sisältöön

Tampereen talouden tasapainottamisohjelma varmistaa palvelut ja elinvoiman

Julkaistu 16.3.2018 12.20

Tampereen kaupunginvaltuutetut, lautakuntien ja johtokuntien jäsenet sekä johtavat virkamiehet pohtivat 16.3.2018 seminaarissa kaupungin talouden tasapainottamista ja sopeutuksen keinovalikoimaa.

– Tampereen kaupungin talous on pitkään ollut miinuksella. Suomen taloustilanteen käännyttyä kasvuun on oikea aika oikaista kaupungin taloustilanne. Kun kaupungin talous on kunnossa, on helpompi turvata kuntalaisten laadukkaat palvelut, sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

Tampereen talouden sopeuttamistarve on tällä hetkellä noin 40–50 miljoonaa euroa. Valtuustokaudella noudatetaankin tiukkaa menokuria: menot voivat vuosittain kasvaa 1–2 prosenttia.

– Kaupungin toimintakatteen kasvu on viime vuosina hidastunut, mutta silti se on ollut vielä suurten kaupunkien joukossa keskimääräistä suurempaa. Toimintakatteen kehitykseen vaikuttavat suuresti eri kaupungeissa tehdyt muutokset organisaatiorakenteessa ja muun muassa kuntaliitokset, kertoo konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

Tampereen tilikauden tulos on pudonnut suurten kaupunkien parhaimpien joukosta heikoimpien joukkoon.

– Vuosien 2014–2015 tuloskehitys on ollut Tampereella suurten kaupunkien heikoin. Vantaa ja Turku ovat kyenneet kääntämään alijäämäiset tulokset ylijämäisiksi, Tampere ei, Yli-Rajala muistuttaa.

Säästökeinoja käydään läpi

Tehostamistoimenpiteet kohdistuvat koko kaupunkikonserniin, ja tarkastelussa ovat kaikki tulo- ja menovirrat. Peruslinjauksiin kuuluu, että kaupungin lakisääteiset palvelut hoidetaan. Pormestariohjelman mukaan tulo- ja kiinteistöverojen tarkastelu on mahdollista, mikäli muut toimenpiteet eivät riitä talouden tasapainottamiseksi ja palvelujen turvaamiseksi.

Kunnallisveron tarkistus on pormestari Lylyn mukaan viimesijainen toimenpide. Vuosina 2019 ja 2020 pidetään nykytaso. Mahdolliseen verojen korottamiseen palataan vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä, kun sote- ja maakuntauudistuksen sekä yleisen talouskehityksen vaikutukset kaupungin talouteen ovat tiedossa.

Kaupungin talouden tuloihin ja menoihin voidaan vaikuttaa muun muassa palvelumaksuilla, kiinteistöverolla, taksoilla ja takausprovisioilla, osakeyhtiöiden osingoilla, omaisuuden myymisellä, verotulojen vauhdittamisella ja sen edellyttämillä toimenpiteillä. Tarkastelua vaativat myös kaupungin palvelurakenne ja palvelutavat sekä henkilöstöpolitiikan linjaukset. Mietittävänä on, millaisia talousvaikutuksia saadaan aikaan toimintatapojen ja -laajuuden muutoksilla ja esimerkiksi digitalisaatiolla.

Kaupungin talouden tasapainottamisohjelma käsitellään kaupunginvaltuustossa huhtikuun 23. päivä. Ohjelman konkretisointi kuluvalle vuodelle etenee lauta- ja johtokuntien käsittelyyn toukokuussa. Vuoden 2019 talousarviokehys on kesäkuun 18. päivä kaupunginhallituksessa.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Lauri Lyly
puhelin +3585068293
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell