Siirry sisältöön

Väestön ja palvelutarpeiden kasvu haastoi sosiaali- ja terveyspalvelujen talouden

Julkaistu 15.3.2018 19.16

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 tilikauden tulos on 11,1 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa heikompi, vaikka vuoden aikana kaupunginvaltuuston päättämissä talousarviomuutoksissa määrärahoja lisättiin yhteensä 31,9 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna lautakunnan alaisen toiminnan nettomenot kasvoivat 2,4 prosenttia. Haasteita taloudelle tuovat muun muassa palvelutarpeen ja väestön kasvu, väestön ikääntyminen sekä korkea työttömyys.

Ylityksiä oli sekä kaupungin omassa toiminnassa että ostopalveluissa. Suurimmat ylitykset olivat erikoissairaanhoidon palvelutilauksessa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluissa, kotihoidossa, vammaispalveluissa, ennaltaehkäisevässä ja täydentävässä toimeentulotuessa, omaishoidontuessa, laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ostoissa, työvoiman vuokrausmenoissa sekä lääke- ja hoitotarvikekustannuksissa. Henkilöstökulujen ylitykset johtuivat erityisesti kotihoidon palvelutarpeen kasvusta.

Keinoja talouden tasapainottamiseksi etsitään parhaillaan käynnissä olevassa, koko kaupungin kattavassa talouden tasapainottamisohjelmassa.

Tilikauden tulos oli yksi kymmenestä sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2017 talousarviossa asetetusta sitovasta toiminnan tavoitteesta.

Palveluryhmissä on tehty paljon työtä tavoitteiden saavuttamiseksi ja niistä kuusi onkin toteutunut suunnitellusti: lasten ja nuorten sekä ikäihmisten palvelujen rakennemuutos eteni toivotulla tavalla, lasten ja nuorten sijaishuollosta vähintään 66 prosenttia järjestettiin laitoksen sijaan perhehoidossa, palvelumalli eteni suunnitelmien mukaan, asukkaat ja palvelujen käyttäjät on otettu mukaan uusien palvelujen suunnitteluun ja tuottavuutta on parannettu erityisesti digitalisaatiota hyödyntämällä.

Liikuntaan liittyvä tavoite toteutui osittain: liikkuvien lasten ja nuorten määrä on kasvanut, mutta liikuntaa harrastavien aikuisten määrä vähentynyt. Liikuntamahdollisuuksia on kuitenkin parannettu kaupungin eri alueilla ja palveluissa.

Tilikauden tuloksen lisäksi kaksi muuta tavoitetta ei toteutunut: Tavoitteena oli, että erikoissairaanhoidon suhteellinen kustannustason nousu on pienempää kuin perusterveydenhuollossa. Vaikka tavoitetta edistävät toimenpiteet etenivät suunnitellusti, oli erikoissairaanhoidon suhteellinen kustannustason nousu 0,6 prosenttiyksikköä suurempaa kuin perusterveydenhuollossa. Myöskään hyvinvoinnin palvelualueen työvoimakustannukset eivät pysyneet tavoitellusti vuosisuunnitelman mukaisena. Ylitystä oli 0,7 miljoonaa euroa, mikä johtui pääosin kotihoidon palvelutarpeen merkittävästä kasvusta sekä työvoiman vuokrausmenoista sairaala- ja kuntoutuspalveluissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2017 kokouksessaan 15.3.2018. Lautakunta lisäsi äänestyksen jälkeen ponnen, jossa suositti seurantamatriisin perustamista talouden seurannan tueksi.


Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala