Siirry sisältöön

Tie- ja ratayhteydet Tampereelta Lahden kautta Pietariin parannettava

Julkaistu 8.3.2018 16.00

Tampereen ja Lahden kautta kulkeva liikennekäytävä yhdistää itäisen Suomen ja Pietarin suureen osaan läntistä Suomea. Liikennekäytävän vaikutusalueella asuu lähes kaksi miljoonaa ihmistä ja tuotetaan lähes puolet Suomen perusteollisuuden liikevaihdosta.

Valtatie 12 (VT12) on Suomen tärkein poikittaisväylä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Se yhdistää kaksi Suomen merkittävintä liikennekäytävää: Helsinki—Hämeenlinna—Tampere-käytävän sekä Helsinki—Lahti—Kouvola-käytävän. Tien vaikutusalueella on suuri osa Suomen teollisuudesta. Tie palvelee erityisesti itä-länsisuuntaisia perusteollisuuden ja luonnonvarojen kuljetuksia.

– Ajanmukainen liikenneinfrastruktuuri on keskeinen tekijä teollisuuden ja muun yritystoiminnan toimintaedellytyksissä ja Suomen kilpailukyvyssä. Liikenteen infrastruktuuriin ei ole panostettu riittävästi. Tampereen ja Lahden väliset tie- ja ratayhteydet eivät nykyisellään vastaa elinkeinoelämän kuljetusten ja henkilöliikenteen tarpeita, sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

Rautatieliikenteessä on kiireellistä toteuttaa Allegro-yhteys Tampereelle. Tällä on merkittävä vaikutus läntisen Suomen Pietari-yhteyksiin aina Seinäjoelle ja Vaasaan asti.

Myös kotimaan poikittainen henkilöliikenne Riihimäen kolmioraiteen kautta tulee saada käyntiin. Helsingin ja Tampereen ratayhteys Venäjälle kulkee Lahden ja Kouvolan kautta Pietariin ja siitä eteenpäin. Ratayhteydellä on potentiaalia toimia kuljetusväylänä aina Itä-Aasiaan asti, kun Kouvolasta on avattu junayhteydet Kiinaan.

– Kahden kasvavan talousalueen, Tampereen ja Lahden, välisten liikenneyhteyksien parantaminen on sekä näiden kaupunkiseutujen että koko maan etu, korostaa Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta.

Tampereen ja Lahden kaupunki pitävät tie- ja ratayhteyksien palvelutason parantamista välttämättömänä lähivuosina. Parantaminen vaatii sekä lyhyen aikavälin että pidemmän aikavälin suunnittelua. Yhteydet on huomioitava liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteilla olevassa runkoverkkopäätöksessä.

Riittävän palvelutason saavuttaminen liikenneinfrastruktuurissa mahdollistaa elinkeinoelämän kuljetusten toimivuuden ja yritysten hyvät toimintaedellytykset. Tieliikenteessä liikennekäytävän pullonkaulat ja turvallisuusriskit on poistettava tärkeysjärjestyksessä. Kiireellisiä ovat VT12 Lahti-Kouvola ja Tampere-Lahti välien parantaminen.

Lisätiedot:
Yhteysjohtaja Mari Kuparinen, 044 371 9450, Lahden kaupunki
Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, 040 806 3086, Tampereen kaupunki