Siirry sisältöön

Sairaalahoitoa korvataan koti- ja etähoidolla - uutta teknologiaratkaisua aletaan toteuttaa innovaatiokumppanuusmallilla

Julkaistu 1.3.2018 14.23

Koti- ja etähoidon palveluissa käytettäviä teknologiaratkaisuja yhdistävää alustaa aletaan toteuttaa Tampereella innovaatiokumppanuusmallilla Business Finlandin rahoituksella. Erilaisia palveluita yhdistävä alusta voi parhaassa tapauksessa säästää kaupungille miljoonia vuodessa. Kyseessä on lisäksi uudenlainen tapa toteuttaa hankinta.

Kuvapuhelu
 

Tampereella aletaan toteuttaa koti- ja etähoidon palveluita ja teknologiaratkaisuja yhdistävää integraatioalustaa. Alustahankinnan taustalla on ymmärrys siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun parantamiseksi sekä asiakkaan itsemääräämisoikeuden lisäämiseksi täytyy palveluita tuottaa entistä laajemmin kotiympäristöön. Lisäksi alusta mahdollistaa laitospäivien vähentämisen vointia seuraamalla ja turvallisuuden tunnetta lisäämällä. Sairaalajakson syy ei ole aina lääketieteellinen, vaan taustalla on usein turvattomuuden tunne ja yksinasuvan ihmisen huoli selviämisestä. Jos Tampereen vuosittaisen 4000 kotihoidon asiakkaan sairaalavuorokausia pystytään vähentämään kolmella päivällä vuodessa asiakasta kohti, on vuosisäästö lähes 5 miljoonaa euroa.

- Pyrimme Tampereella kehittämään ennaltaehkäiseviä, ennakoivia ja turvallisia kotona asumista tukevia palveluja. Alustan avulla saamme keskitettyä tietoa ja se mahdollistaa mm. ympärivuorokautisen avopalveluiden päivystyksen, kertoo palvelujohtaja Anniina Tirronen Tampereen kaupungilta.

Integraatioalustan hankintaa koordinoiva Tampereen kaupungin Smart Tampere ja TampereSenior-ohjelmien Kotidigi-projekti sai Business Finlandilta (ent. Tekes) 200 000 euron rahoituksen uuden innovaatiokumppanuusmallin toteuttamiseen. Kyseessä on 1.1.2017 voimaantulleen hankintalain mahdollistama hankintamalli, jossa julkinen toimija ei hanki markkinoilla olevaa valmista ratkaisua vaan uusi ratkaisu luodaan yhdessä yritysten ja esimerkiksi tutkimuslaitosten kanssa. Koti- ja etähoidon integraatioalustan vaatimusmäärittely toteutettiin keväällä 2017 kaupungin ja FinnMedi Oy:n johdolla. Määrittely tehtiin kaupungin Smart Tampere -ohjelman avoimen määrittelyn prosessilla yli 50 yrityksen voimin. FinnMedi auttaa hankintaprosessin aikana yrityksiä verkottumaan yritysryhmiksi, joita innovaatiokumppanuus-kilpailutuksessa haetaan.

- Business Finlandissa Tampereen Kotidigi-projektia pidetään mielenkiintoisena, koska se kohdistuu kasvavalle kotiin vietävien palvelujen alueelle ja siirtää painopistettä mitattuun, dataan perustuvaan ennaltaehkäisyyn. Meille oleellista on myös, että projekti mahdollistaa osallistuville yrityksille tuote- ja palvelukehityksen ja tukee niiden kansainvälistä kasvua. Kaupungin ja yritysten tiiviissä yhteistyössä on mahdollista rakentaa uudenlaisia palvelukokonaisuuksia ja tuoda ne lähemmäs ihmisiä. Muidenkin kaupunkien on hyvä seurata hanketta, koska Tampere toteuttaa projektin tuoreella innovaatiokumppanuus-hankintamallilla, joka vahvistaa yhteistyötä ja mahdollistaa yritysten innovaatiopotentiaalin tehokkaan hyödyntämisen", kertoo Business Finlandin asiantuntija Maarit Lahtonen.

Innovaatiokumppanuusmallin avulla kehitetään ja testataan sekä avoimiin standardeihin perustuva integraatioalusta että siihen liittyviä palveluita, kuten keskitetty seuranta, hälytykset, laiterekisterin hallinta jne. Teknologiakokonaisuuden tarkoituksena on yhdistää sairaalassa ja kotona tapahtuva hoito yhdeksi palveluketjuksi sekä parantaa pistemäisistä, keskenään yhteensopimattomista teknologioista kerättävän tiedon hyödyntämistä kokonaisuutena, jolloin asiakkaan vointia on mahdollista seurata tarkemmin ja laajemman, toisiinsa vertautuvan tiedon avulla. Tarkoitus on, että alustan valmistuttua asiakas ei joudu luopumaan tutusta teknologiasta.

Uusi alusta mahdollistaa etäseuranta- ja hyvinvointiteknologian laajemman käyttöönoton, kasvattaa alan markkinaa kansallisesti ja luo mukana oleville yrityksille referenssejä kansainvälisiä markkinoita varten.

Koti- ja etähoidon integraatioalustan toteuttaminen alkaa 12.3.2018 klo 12-16 Tampereen pääkirjasto Metsossa pidettävällä markkinavuoropuhelun aloitustilaisuudella.

Lisätietoa innovaatiokumppanuudesta, kustannuslaskelmista sekä avoimen määrittelyn prosessista:


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Jarkko Lumio
puhelin 040 508 9988
sähköposti [email protected]

Projektipäällikkö
Tiina Karttunen
puhelin 040 800 4557
sähköposti [email protected]