Siirry sisältöön

Olkahisten koulun ja päiväkodin tarveselvitys hyväksyttiin

Julkaistu 22.2.2018 18.34

Olkahisten koulun uudisrakennuksen ja päiväkodin perusparannuksen tarveselvitys hyväksyttiin Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 22.2.2018. Tarveselvityksessä päädyttiin siihen, että koulu puretaan ja tilalle rakennetaan uusi koulurakennus ja päiväkoti perusparannetaan. Lautakunta edellytti, että hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään myös uuden päiväkodin rakentamiskustannukset verrattuna perusparantamisen kustannuksiin.

Rakennustyöt toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa vuosien 2019–2020 aikana rakennetaan koulu ja toisessa vaiheessa vuonna 2021 päiväkodin perusparannus.

Koulurakennuksessa on todettu vakavia sisäilmaongelmia, joten koulun toiminta siirtyy vielä tämän kevään aikana koulun kentälle rakennettaviin väistötiloihin. Tarveselvityksen mukaan koulutyö jatkuu väistötiloissa koulurakennuksen valmistumiseen saakka, jonka jälkeen päiväkoti siirtyy väistötiloihin päiväkodin perusparannuksen ajaksi. Myös päiväkodissa on todettu sisäilmaongelma. Nyt rakenteilla olevat väistötilat hankitaan keväällä 2017 tehdyn selvityksen pohjalta eikä siihen voida enää vaikuttaa. Tämän talven aikana päiväkodissa tilanne on kuitenkin heikentynyt, jonka vuoksi päiväkodin väistötilan tarvetta selvitetään ja siihen pyritään löytämään ratkaisu pikaisella aikataululla. Suunnitelmissa on, että päiväkoti väistäisi toisiin tiloihin ennen siirtymistään koululta vapautuvaan väistötilaan.

Olkahisten koulu on valmistunut vuonna 1960 ja laajennusosat 1985 sekä 1997, jolloin rakennettiin myös päiväkoti. Koulussa on nyt noin 185 oppilasta ja 40 esikoululaista, päiväkodissa on noin 66 lasta. Henkilökuntaa on yhteensä noin 38. Uusi koulurakennus mitoitetaan 250:lle vuosiluokkien 1-6 oppilaalle sekä 50 esikoululaiselle. Päiväkoti mitoitetaan neljälle ryhmälle ja 80 lapselle. Uudet tilat mahdollistavat oppilasmäärien vuosittaisen vaihtelun.

Koulusta suunnitellaan tehokas ja arkkitehtonisesti selkeä kokonaisuus. Rakennuksesta tulee esteetön ja muuntojoustava. Keittiö ja ruokasali sijoitetaan ensimmäiseen kerrokseen. Liikuntasalista on lyhyt matka urheilukentälle. Taide- ja taitoaineiden tilat ovat omassa kokonaisuudessaan, myös esi- ja alkuopetuksen tiloista muodostetaan joustava kokonaisuus. Luokat ovat yhdistettävissä toisiinsa ja avattavissa käytävän suuntaan siirtoseinien avulla. Kaikki uuden koulun tilat suunnitellaan iltakäytön mahdollistaviksi.

Koulun ja päiväkodin välille rakennetaan uusi yhdyskäytävä. Tarveselvityksen suunnitelman mukaan päiväkoti perusparannettaisiin vastaamaan nykyaikaista päiväkotikäyttöä, ongelmia aiheuttavat rakenteet korjataan toimimaan oikein, lisäksi päiväkodin ilmanvaihto uudistetaan. Perusparannuksessa päiväkodin tilojen perusjärjestys säilyisi ennallaan, kaikki pinnat uudistettaisiin, samoin kaikki kalusteet ja varusteet.

Tarveselvityksessä hankkeen kustannusarvio on noin 10,7 miljoonaa euroa. Nyt rakennettavan väistötilan kustannus on noin 2,4 miljoonaa euroa.


Lisätietoja

Hankepäällikkö
Jarmo Viljakka
puhelin 040 806 4105
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki