Siirry sisältöön

Tesoman koulun oppilaat muuttavat uuteen koulutaloon

Julkaistu 22.2.2018 13.42

Tesoman päiväkodin ja koulun uusi rakennus on valmistunut. Oppilaat ja henkilökunta muuttavat Tesoman koulun tontilla sijaitsevaan uuteen kouluun maaliskuun alussa.

Valokuva: Tesoman yhtenäiskoulun pääsisäänkäynti Tesoman valtatien puolelta
 

Uuteen koulurakennukseen muuttaa yhteensä 880 esiopetuksen ja 1–9 -luokkien oppilasta. Oppilaat siirtyvät uusiin tiloihin samalla tontilla sijaitsevasta Tesoman koulutalosta ja Tesomajärven koulutalosta Raiskionkadulta. Oppilaiden mukana kouluun muuttaa 102 kasvatuksen ja opetuksen henkilökuntaan kuuluvaa aikuista.

Valokuva: Ala-aulan istuinportaikko
Ala-aulan istuinportaikko

Muutto tapahtuu vaiheittain viikon 10 aikana. Uudisrakennus sijaitsee Tesoman koulun tontilla osoitteessa Kohmankaari 11.

Uuden koulurakennuksen yhteyteen on rakennettu tilat myös 140-paikkaiselle päiväkodille. Tesoman päiväkoti muuttaa näihin tiloihin elokuussa 2018.

Samalla tontilla sijaitsevan koulun sivurakennuksen perusparannustyöt alkavat tänä keväänä ja valmistuvat joulukuussa 2018. Tesoman koulun entinen päärakennus puretaan tontilta kesällä 2018.

Eri-ikäisille lapsille ja nuorille omat tilat ja pihat

Valokuva: Tesoman päiväkodin piha.
Päiväkodin piha

Uudisrakennus on korkeimmillaan nelikerroksinen. Rakennusmateriaalina on käytetty betonia ja tiiltä. Tiilettömät seinät on koristeltu metsä- ja eläinaiheisilla metallilevyillä. Rakennuksessa on tilaa yhteensä noin 13.000 neliömetriä.

Rakennus on suunniteltu toiminnallisesti niin, että eri-ikäisillä lapsilla ja nuorilla on siellä omat alueensa. Koulurakennuksen yhteydessä on myös kolme erillistä piha-aluetta päiväkoti-ikäisille, alakoululaisille ja yläkoululaisille. Päiväkodin piha on valmis, mutta muut pihat valmistuvat vaiheittain viimeistään syksyllä 2019.

Valokuva: Alakoulun taukopaikan punainen sohva.
Alakoulun taukopaikka

Uuden koulurakennuksen oppimisympäristöt on rakennettu avariksi ja muunneltaviksi. Rakennuksessa on yhteensä yli 90 opetustilaa, jotka on suunniteltu joustaviksi muun muassa hyödyntämällä akustisia siirtoseiniä. Esimerkiksi kahden ison opetustilan väliin voi tarvittaessa rajata pienemmän opetustilan pienryhmää varten. Samoin koulun aula- ja käytävätilat on suunniteltu niin, että niitä voidaan käyttää myös opetuksessa.

Hyvät puitteet liikunnalle

Yhteisiä tiloja koulurakennuksessa ovat ruokala sekä monitoimisali, jota käytetään liikunnassa ja tapahtumatilana. Koulun ja esiopetuksen oppilaat ruokailevat ruokasalissa, mutta pienempien lasten ruokailu järjestetään päiväkodin tiloissa. Liikuntatunneilla koulu hyödyntää myös koulun läheisyyteen valmistuneen Tesoman palloiluhallin tiloja.

Perusparannuksen yhteydessä koulun sivurakennukseen rakennetaan 400 neliömetrin kokoinen salitila. Sinne tulee myös kaksi kotitalouden, tekstiilityön ja kuvataiteen luokkaa. Rakennuksen alakertaan rakennetaan yli 200 neliömetrin kokoinen oppimisympäristö, joka on jaettavissa kahteen tai kolmeen osaan.

Tesoman yhtenäiskoulun rehtori Panu Pitkänen kertoo, että liikuntaan tullaan panostamaan myös koulun ulkoalueilla. Purettavan entisen päärakennuksen tilalle tulee pelikenttiä, muun muassa tekonurmikenttä. Piha-alueille tulee lisäksi runsaasti eri-ikäisille sopivia välineitä. Tontin piha-alueet valmistuvat kokonaisuudessaan syksyllä 2019, kun kaikki rakennustyöt ovat ohi.

Valokuva: Tesoman yhtenäiskoulun pääsisäänkäynti Kohmankaaren puolelta
Pääsisäänkäynti Kohmankaaren puolelta

Montessoriopetus alkaa syksyllä 2019

Uutena avauksena Tesoman kouluun on tulossa montessoriopetusta vaiheittain syksystä 2019 lähtien, jolloin ensimmäinen montessoriluokka aloittaa koulunsa.

Uudet, monipuoliset ja joustavat koulutilat tarjoavat koulun toiminnalle uudenlaisia mahdollisuuksia. Panu Pitkäsen mukaan uuden koulutalon valmistuminen tarkoittaa uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämistä koko koulussa.

- Koulustamme muun muassa tulee nyt ulkokengätön koulu, eli koulun sisällä ollaan sukkasillaan tai sisäkengillä. Yhtenäinen käytäntö tässä on tärkeää senkin vuoksi, että esimerkiksi ruokailutilassa liikkuu myös pieniä esiopetuksen oppilaita.


Lisätietoja

Perusopetuksen rehtori
Panu Pitkänen
puhelin 050 409 8919
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Anne Kauhanen