Siirry sisältöön

Tredun ja entisen Pellervon koulutontin asemakaava eteni

Julkaistu 20.2.2018 19.54

Kalevan alueella sijaitsevan entisen Pellervon koulun tontin sekä Tredun tontin alueita koskeva asemakaavamuutos hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 20.2.2018. Kaavaehdotus etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Kaavamuutos on mahdollistamassa koulu- ja päiväkotitilaa, oppilaitoksen laajennuksen sekä asuinrakennuksia. Pellervon koulun tontin pohjoisosa on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontille on osoitettu kolme rakennusalaa, joille voi rakentaa 6 - 7 kerroksisia asuintaloja. Asuinkerrosalan pohjalta arvioiden tontille tulisi noin 230 uutta asukasta.

Tontin eteläosaan voidaan rakentaa koulu- ja päiväkotitilaa. Tredun lisärakentaminen mahdollistetaan siten, että se sopeutuu kulttuurihistoriallisesti arvokkaan vanhan oppilaitosrakennuksen yhteyteen. Tredun nykyinen rakennus saa suojelumerkinnän.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä viime vuoden marras-joulukuussa. Vastineaineistossa olevia periaatekuvia uuden rakentamisen suhteesta nykyisiin asuinrakennuksiin on täydennetty. Asemakaavakartalle on teknisenä tarkistuksena lisätty rakenteellista pysäköintiä koskeva yleismääräys.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Projektiarkkitehti
Markku Kaila
puhelin 040 806 3018


Teksti Anna-Leea Hyry