Siirry sisältöön

Riitta Viitala on Vuoden Terveydenhoitaja 2018

Julkaistu 15.2.2018 19.43

Suomen Terveydenhoitajaliitto on valinnut Hervannan äitiys- ja lastenneuvolassa vuodesta 2010 työskennelleen Riitta Viitalan Vuoden Terveydenhoitajaksi 2018.

Vuoden Terveydenhoitaja 2018 Riitta Viitala kuvassa
Vuoden Terveydenhoitajaksi 2018 valittu Riitta Viitala työskentelee Hervannan neuvolassa.

Viitalan asiakkaista noin puolet on maahanmuuttajaperheitä. Asiakkaat ovat kotoisin lähes 50 eri maasta.

– Työni on hyvin monipuolista ja motivoivaa, päivittäin opin jotain uutta. Maahanmuuttaja-asiakkaat eli turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset, perheen yhdistämisohjelman kautta maahan tulleet mutta myös työperäiset maahanmuuttajat, tuovat jokaiseen päivään monenlaista lisämaustetta. Pidän neuvolan perustyötä äärimmäisen tärkeänä ja sen merkitystä haluan korostaa kaikissa tilanteissa, Riitta Viitala toteaa.

Vastaanottotilanteessa Viitalalla ei ole läheskään aina mahdollisuutta käyttää tulkkia, mikä toisaalta aiheuttaa hankaluuksia, toisaalta pakottaa löytämään luovia ratkaisuja. Asiakaskohtaamiset ovat vaativia ja edellyttävät työntekijältä joustavuutta ja valmiutta nopeisiinkin suunnitelman muutoksiin.

– Asiakkailla on monenlaisia tarpeita, eivätkä ne aina ole kovin yksinkertaisia. Henkisesti työ on raskasta, koska perheiden kokemukset ovat usein hyvin traumaattisia. Kaikki asiakkaani pyrin kohtaamaan samalla tavalla kansallisuudesta, koulutuksesta tai muista taustatekijöistä riippumatta. Yritän olla innostava ja kannustava, perheitä eri elämän vaiheissa tukeva. Yritän kohdata kaikki asiakkaat yksilöinä ilman ennakkoluuloja ja -odotuksia.

Viitala on aktiivinen terveydenhoitajatyön kehittäjä ja puolestapuhuja. Hän tuo terveydenhoitajan monipuolista osaamista ja ammattitaitoa esiin asiakaskohtaamisissa, työryhmissä tai asiantuntijana toimiessaan.

Viitala pitää imetysohjausta, rintaruokintaan kannustamista ja vauvamyönteisyyden korostamista tärkeänä osana työtään. Hän on kouluttautunut imetysohjaajakouluttajaksi ja kouluttaa tällä hetkellä Tampereen kaupungin neuvoloiden terveydenhoitajia. Viitala on ollut mukana suunnittelemassa, kehittämässä ja toteuttamassa imetysohjaajakoulutusta ja pitänyt asiakkaille suunnattuja imetyksen tukiryhmiä.

Moniammatillinen työote on Viitalalle ominaista. Viitala on vahvasti vastannut oman työyksikkönsä ja alueensa kehittämisestä ja on aina ollut käytettävissä kehittämistehtävissä. Hän tekee aktiivisesti yhteistyötä myös oman alueensa päivähoidon työntekijöiden, sosiaalitoimen, Hervannan seurakunnan, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Tampereen Ensi- ja turvakoti ry:n ylläpitämän Hervantatuvan sekä maahanmuuttajanaisten kokoontumispaikka Naistarin kanssa.

Vuoden Terveydenhoitaja 2018 Riitta Viitala palkittiin Terveydenhoitajaliiton 80-vuotisiltajuhlassa 15. helmikuuta 2018. Valinnan teki Suomen Terveydenhoitajaliiton hallitus.

(Tiedotetta päivitetty 16.2.2017, lisätty kuva ja linkki Terveydenhoitajaliiton tiedotteeseen.)


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Kimmo Brandt