Siirry sisältöön

Kaupunki luovutti Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeet Tampereen korkeakoulusäätiölle

Julkaistu 15.2.2018 15.17


Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ja Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Marja Makarow allekirjoittivat 15. helmikuuta 2018 sopimuksen, jolla kaupungin omistuksessa oleva Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakekanta luovutettiin Tampereen korkeakoulusäätiölle.

Tilintarkastusyhteisö KPMG on määritellyt Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakekannan arvoksi 60,608 miljoonaa euroa, josta kaupungin omistaman osakekannan arvo oli 52,728 miljoonaa euroa. Luovutuksen arvo kirjataan peruspääomaan.

Tehdyllä sopimuksella siirrettiin ammattikorkeakoulun omistajuuteen liittyvät vastuut Tampereen kaupungilta Tampereen korkeakoulusäätiölle. Lainsäätäjän tavoitteena on luoda korkeakoulukokonaisuus, joka mahdollistaa tavoitteellisen strategisen johtamisen.

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti runsas vuosi sitten, 21.11.2016, että Tampereen kaupungin omistuksessa oleva Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakekanta luovutetaan Tampereen korkeakoulusäätiölle ehdolla, että säätiölle annetaan lailla hoidettavaksi yliopistolle säädettyjä julkisia tehtäviä. Sijoitettavan varallisuuden hoitaminen on lisäksi rinnastettava säätiön peruspääoman hoitamiseen.

Yliopistolain muutos hyväksyttiin eduskunnassa 12.12.2017. Lain mukaan Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät uudeksi yliopistoksi vuoden 2019 alusta lukien. Yliopistojen yhdistyminen toteutetaan siirtämällä yhdistyvien yliopistojen toiminta, opiskelijat, henkilöstö, varallisuus ja muut oikeudet ja velvoitteet 20.4.2017 perustetulle Tampereen korkeakoulusäätiölle. Kaupunki edellyttää omistajanvaihdoksen yhteydessä, että Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n nykyisistä eläkevastuista huolehditaan siten, että henkilöstölle kertyvät lisäeläkkeet suoritetaan saman suuruisina, kuin jos luovutusta ei olisi tapahtunut.

Kaupunki on aikanaan saanut omistukseensa ammattikorkeakoulun käytössä olevat tontit lahjoituksena valtiolta. Tontit vapautuvat lahjoituksen ehtojen mukaisista käyttörajoituksista ensi vuosikymmenen puolivälissä. Kaupungin edun mukaista on, että tontit pysyvät valtion asettamien luovutusehtojen mukaisessa käytössä.

Yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muutosesityksen mukaan "Ammattikorkeakoulu säilyisi itsenäisenä oikeushenkilönä, jolla on yliopistosta poikkeava, ammattikorkeakoululaissa määritelty tehtävä ja profiili. Ammattikorkeakoulun asemaan ja sen hallintoa koskeviin säännöksiin ei ehdoteta muutoksia. Ammattikorkeakoulua koskeva päätöksenteko tapahtuisi edelleen ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulujen varallisuus olisi edelleen suojattu eikä päätösvaltaa voisi siirtää rehtorilta tai hallitukselta omistajille. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmät säilyisivät erillisinä."

Tampereen korkeakoulusäätiö sopii kuluvan vuoden aikana lukuisista yhteistyömuodoista ja tavoitteista, jotta lainsäätäjän tavoite yhtenäisesti johdetusta korkeakoulukokonaisuudesta toteutuu. Eduskunta hyväksyi erillisen lain, joka antaa Tampereen korkeakoulusäätiölle oikeuden tehdä sitoumuksia ja oikeustoimia uuden yliopiston lukuun ennen uuden Tampereen yliopiston varsinaisen toiminnan alkua.

Laki yliopistolain muuttamisesta tulee voimaan yliopistojen yhdistymisen osalta 1.1.2019.

Sopimusta allekirjoittavat Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Marja Makarow ja Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala. Kuvassa ovat myös Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen jäsen Risto Nieminen (takarivissä vasemmalta), pormestari Lauri Lyly ja johtaja Teppo Rantanen.
Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Marja Makarow ja Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala allekirjoittivat sopimuksen, jolla Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeet luovutettiin Tampereen korkeakoulusäätiölle. Tilaisuudessa olivat läsnä Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen jäsen Risto Nieminen (takarivissä vasemmalta), pormestari Lauri Lyly ja johtaja Teppo Rantanen.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija
Pekka Kivekäs
puhelin 040 076 0620
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell

Kuvat Hanna Leppänen