Siirry sisältöön

Liittymismaksusta arvonlisäverollinen 1.4.2018 alkaen

Julkaistu 14.2.2018 15.05

Tampereen Veden liittymismaksukäytäntö Tampereen toiminta-alueella muutetaan siten, että uusilta liittyjiltä perittävät liittymismaksut muutetaan siirtokelpoisiksi ja samalla arvonlisäverolliseksi (alv 24 %) 1.4.2018 alkaen. Uudet liittymismaksut ovat 1.4.2018 alkaen ainoastaan siirtokelpoisia mutta eivät enää palautuskelpoisia. Tampereen Veden johtokunta päätti asiasta 13.2.2018.

Maksukäytännön muutoksen jälkeenkin Tampereen Veden liittymismaksu tulee olemaan seudun kuntien vertailussa edullinen. Esimerkiksi pientalotontin, jossa on alle 250 m2:n rakennusoikeus, liittymismaksu on Tampereella ollut kaikkein edullisin. Muutoksen jälkeen tässä esimerkkitapauksessa liittymismaksu on toiseksi edullisin kuuden naapurikunnan vertailussa.

Liittymismaksun määräytymisperusteisiin ei tule muutoksia eikä myöskään arvonlisäverottomiin hintoihin. Liittymismaksu peritään uusilta liittyjiltä ja se perustuu rakennusluvan mukaiseen rakennusoikeuteen ja rakennuksen käyttötarkoitukseen. Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, jolla liittyvä kiinteistö varaa tarvitsemansa kapasiteetin laitoksen verkostosta ja käsittelylaitoksista. Lisäliittymismaksua peritään kiinteistöä laajennettaessa tai kiinteistötyypin muuttuessa. Uuden käytännön mukaista maksua peritään kaikilta uusilta liittyjiltä 1.4.2018 lähtien. Olemassa oleviin liittymiin uusi käytäntö ei vaikuta.

Siirtymävaiheessa toimitaan siten, että mikäli uudisrakennuksen rakennuslupahakemus tarvittavine liitteineen on hyväksytysti jätetty rakennusvalvontaan (lupapiste.fi) ennen päivämäärää 1.4.2018, ja vesisopimus tehdään 30.9.2018 mennessä, laskutetaan liittymismaksu vanhan hinnaston mukaisesti arvonlisäverottomana (alv 0 %) siirto- ja palautuskelpoisena liittymismaksuna.

Uudella käytännöllä ehkäistään vesihuoltolaitokselle muodostuvan liittymismaksuvelan kasvaminen. Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut ovat kirjautuneet velaksi taseeseen, vaikka käytännössä palauttaminen ei realisoidu koskaan kasvavassa kaupungissa, jossa kiinteistöjä ei poistu pysyvästi vesihuoltopalvelujen piiristä. Muutoksen taustalla on lisäksi liittymismaksujen verokohteluun liittyvä lakimuutos (1077/2008). Elinkeinoverolain 6 §:n mukaan liittymismaksu, joka ei ole palautuskelpoinen, on verovelvolliselle vähennyskelpoista menoa. Siirtokelpoiset liittymismaksut voidaan vähentää liittymän luovutuksen johdosta saadusta tulosta, jos kyseinen tulo on veronalaista.


Lisätietoja

Tampereen Vesi
Suunnittelupäällikkö
Heidi Rauhamäki
puhelin 050 411 2431