Siirry sisältöön

6Aika on Suomen lippulaiva EU:n koheesiopolitiikan juhlavuonna

Julkaistu 14.2.2018 13.43

Tampereen, Turun, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Oulun 6Aika-strategia on valittu Suomen kärkihankkeeksi EU:n koheesiopolitiikan 30. juhlavuoteen. Tämä tuo runsaasti kansainvälistä näkyvyyttä kuutoskaupunkien yhteiselle strategialle ja sen hankkeille.

6Aika näkyy Suomen ainoana edustajana Euroopan komission viestintäkampanjassa, johon komissio kerää jäsenmaiden huippuhankkeet. 6Aika-strategiaa toteutetaan kehityshankkeissa, joita on jatkuvasti käynnissä noin 30. Hankkeiden aihepiirit vaihtelevat oppimisesta liikkumiseen, kiertotaloudesta terveydenhoitoon ja pelialaan. Kokonaisuuteen kuuluvat myös työllisyyshankkeet.

Lisäksi 6Aika on vaikuttanut kaupunkien kehittymiseen kolmella laajamittaisella kärkihankkeella ja niiden osatoteutuksilla: avoimen datan ja rajapintojen kärkihankkeella, avoimen osallisuuden ja asiakkuuden kärkihankkeella sekä avointen innovaatioalustojen kärkihankkeella.

- Tampereella 6Aika-hankkeet ovat kehittäneet digitaalisia ja älykkäitä ratkaisuja sekä asukkaiden osallisuutta palvelujen kehittämisessä, kertoo Tampereen 6aika-strategian koordinaattori, aluekehityspäällikkö Jukka Järvinen.

Järvinen korostaa, että hankkeissa erityisesti yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeässä roolissa.

- Parhaillaan meneillään olevista hankkeista paria kymmentä toteutetaan Tampereella. Lisää on luvassa kevään lopulla, kertoo Järvinen.

6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta ja samalla osa EU:n Kestävän kaupunkikehittämisen tavoitetta. 6Aika EAKR-hankkeissa rahoittajaviranomainen on Uudenmaan liitto ja ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus.

Koheesiopolitiikalla lisää tasapainoa Eurooppaan

Koheesiopolitiikka on EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa, jolla tavoitellaan parempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista tasapainoa Euroopassa. Ohjelmakaudella 2014–2020 koheesiopolitiikan rahoitus on 351,8 miljardia euroa eli noin kolmannes EU:n budjetista.

Rahoitus jaetaan kolmen päärahaston kautta: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja koheesiorahasto. Nämä rahastot ovat tärkeä investointiväline toimenpiteissä, jotka tukevat työllisyyttä, innovaatioita, koulutusta, osallisuutta ja siirtymistä vähähiiliseen talouteen.

Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6Aika-strategia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Kuutoskaupungit ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku.


Lisätietoja

Aluekehityspäällikkö
Jukka Järvinen
puhelin 040 724 1112
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell