Siirry sisältöön

Raitiotie Santalahdessa Rantatien rinnalle, Paasikiventien ylitys sillalla Hiedanrantaan

Julkaistu 12.2.2018 17.13

Tampereen raitiotien läntinen osuus välillä Sepänkatu-Hiedanranta linjataan kulkevaksi vaihtoehdon Silta mukaisesti Santalahden alueella Rantatie-kadun rinnalla. Lännenpänä raitiotie ylittää sillalla Paasikiventien kohti Hiedanrantaa ja Lentävänniemeä. Kaupunginhallitus päätti linjauksesta kehittämiskokouksessaan maanantaina 12.2.2018.

Samalla asetettiin tavoiteaikatauluksi, että raitiotiejärjestelmän osan 2 rakentamisesta päätetään valtuustossa viimeistään lokakuussa 2020. Päätökset tarvittiin jatkosuunnittelua varten. Kaupunginhallitus ohjeisti jatkovalmistelua niin, että kevyen liikenteen yhteydet sekä pysäkkiratkaisut otetaan huomioon jatkovalmistelussa.

Läntisen osuuden linjauksesta selvitettiin ja vertailtiin neljä vaihtoehtoa. Silta-vaihtoehto on edullisin ja noudattelee eniten aikanaan yleissuunnitelmassa esitettyä linjausta..

Vaihtoehto Silta on kustannustehokkain ja riskittömin toteuttaa, ja se tukee vertailun perusteella erinomaisesti Santalahden alueen kehittämistä. Silta-vaihtoehto on vaihtoehdoista parhaiten vaiheittain toteuttamista palveleva. Silta-vaihtoehdon valinta ei estä myöhemmässä vaiheessa Paasikiventien erottamien alueiden yhdistämistä esimerkiksi kansiratkaisulla.

Jatkosuunnittelussa tulee kehittää jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä Pispalasta ja Rantatien varrelta Paasikiventien yli Näsijärven ranta-alueelle.

Näsijärven rantavyöhykettä suunnitellaan osana Hiedanrannan yleissuunnittelua. Tavoitteena on, että Näsijärven rantaan Pölkkylänniemen ja Lielahden tehdasalueelle rakennetaan alue työnimellä Järvikaupunki osana Hiedanrannan kokonaisuutta.

Kaupunginhallituksen joulukuinen päätös raitiotien linjauksesta Hiedanrannan ja Lielahden alueella ja siitä kohti Lentävänniemeä oli riittävän tarkka tulevan asemakaavoituksen pohjaksi.

Neljä vaihtoehtoa valtatien ylitykseen

Raitiotien kehitysohjelma teetti yhteistyössä Hiedanrannan kehitysohjelman kanssa raitiotielinjausten vaihtoehtovertailun osuudesta Pirkankatu - Sepänkatu - Santalahti - Pölkkylänniemi. Vertailussa on ollut mukana neljä raitiotien linjausvaihtoehtoa.

Vertaillut vaihtoehdot erosivat toisistaan erityisesti Santalahden alueen kohdalla. Vaihtoehdot on nimetty Silta, Tunneli, Kansi ja Ranta, sen mukaan, miten raitiotielinja ylittää Paasikiventien (valtatien 12) tai miten raitiotie sijoittuu Santalahden alueen kohdalla suhteessa Paasikiventiehen.

Vaihtoehtoja vertailtiin ottaen huomioon muun muassa raitiotien ja Järvikaupungin esirakentamisen rakentamiskustannukset sekä rakentamisen aikainen haitta ympäristölle ja kaupunkiseudun liikennejärjestelmälle.

Vaihtoehtovertailun tarkastelualueella on Rantatie-kadun varrelle rakentuva asuin- ja liikerakentamisen kaupunginosa, Hiedanrannan järvikaupungin länsiosa, valmistelussa oleva Santalahden tapahtumapuisto, Santalahden venesatama, Rantaväylän tunnelin läntisen suuaukon eritasoliittymä ja Tipotien terveysasema.

Sepänkadulle sijoittuu muun muassa kehittyvää Särkänniemen aluetta palveleva raitiotiepysäkki. Lisäksi Sepänkatu rajoittuu Amurin kaupunginosaan, jonka täydennysrakentamisesta on tekeillä yleissuunnitelma. Tarkasteluosuuden pysäkkien määrä ja sijainti suunnitellaan tarkemmin katusuunnitelmien laatimisen yhteydessä.

Silta-vaihtoehto on kustannuksiltaan edullisin (30,3 milj. euroa) ja se tukee vertailun perusteella erinomaisesti Tunneli- ja Kansi-vaihtoehtojen tapaan rakenteilla olevan Santalahden alueen maankäyttöä. Toiseksi edullisin oli Ranta-vaihtoehto (41,2 miljoonaa euroa).

Valitun vaihtoehdon merkittävimpänä heikkoutena on, että se ei palvele täysimääräisesti Hiedanrannan Järvikaupungin läntisen osan toteuttamismahdollisuuksia. Lisäksi Silta-vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää Santalahden alueen länsipäässä linjausmuutosta Paasikiventiehen eli valtatiehen 12.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]

Kehityspäällikkö
Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry