Siirry sisältöön

Kerro mielipiteesi tulevaisuuden päiväkoti- ja kouluverkosta

Julkaistu 12.2.2018 14.43

Tampereen kaupunki tekee kuluvan kevään aikana suunnitelman tulevaisuuden päiväkoti- ja kouluverkoksi vuosille 2018-2033. Vastaa nyt kaupungin internetsivuilla aiheesta avattuun kyselyyn ja kerro oma mielipiteesi, mitä asioita pidät tärkeänä päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisessä. Kysely on avoinna 25.2.2018 saakka.

 

Valmisteilla oleva suunnitelma koskee koko kaupunkia. Kyselyssä vastaajilta pyydetään näkemyksiä muun muassa päiväkoti- ja koulumatkoista ja tavoista, joilla päivittäiset matkat niihin halutaan tehdä. Kyselyssä voi ottaa kantaa esimerkiksi päiväkotien ja koulujen kuntoon, kokoon ja painotuksiin. Vastaaja voi myös itse nostaa esiin aiheita, joita hän pitää suunnittelussa tärkeinä.

Kysely on suunnattu kaikille tamperelaisille. Vastauksia toivotaan erityisesti lasten ja nuorten nykyisiltä ja tulevilta huoltajilta, oppilailta sekä päiväkotien ja koulujen henkilöstöltä.

Kyselyn tuloksia käydään läpi huhtikuussa järjestettävässä keskustelutilaisuudessa. Yleisötilaisuuden jälkeen toteutetaan Kysy, niin vastaamme -chat. Myös lapset ja nuoret pääsevät kevään aikana osallistumaan selvitystyöhön.

Selvitys valmiiksi kevään aikana

Päiväkoti- ja kouluverkosta tehtävässä suunnitelmassa tarkastellaan nykyistä palveluverkkoa ja selvitetään verkon toimivuutta nyt ja tulevaisuudessa. Selvitys perustuu pormestariohjelmaan. Suunnitelmaan sisältyy lapsivaikutusten arviointi.

Pormestariohjelman mukaan suunnitelman lähtökohtina ovat lasten määrän kasvu, uuden opetussuunnitelman mukainen oppimisympäristö, monipuolinen opetustarjonta ja nykyisten tilojen sisäilmaongelmat sekä kulkuyhteydet. Huonokuntoisista päiväkoti- ja koulutiloista luovutaan, mikäli niiden peruskorjaus ei ole tarkoituksenmukaista.

Työssä arvioidaan nykyisen päiväkoti- ja kouluverkon toimivuutta tulevaisuudessa, kun otetaan huomioon väestön kasvu ja asumisen painopisteiden alueelliset muutokset. Selvityksessä tarkastellaan myös palvelujen saavutettavuutta. Mukana tarkastelussa ovat nykyisten päiväkotien ja koulujen kuntotiedot, sisäilmahaasteet ja jo päätetyt, tulevat uudiskohteet. Suunnitelmassa esitetään vaihtoehtoisia ratkaisumalleja.

Nyt tehtävä selvitys ja suunnitelma koskevat koko kaupungin päiväkoti- ja kouluverkkoa. Selvitystyö on alkanut tammikuussa, ja esityksen tulevaisuuden palveluverkosta on määrä valmistua toukokuun loppuun mennessä. Sivistys- ja kulttuurilautakunta käsittelee esitystä toukokuun kokouksessa 24.5.2018.


Lisätietoja

Kehittämiskoordinaattori
Monika Sola
puhelin 040 801 6011
sähköposti [email protected]

Koordinaattori
Elina Kalliohaka
puhelin 040 486 4918
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Opa Latvala