Siirry sisältöön

Sosiaaliasiamiehet selvittelevät ja sovittelevat kuntalaisten tyytymättömyyttä

Julkaistu 7.2.2018 11.00

Suurin osa (31 prosenttia) Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehen vuoden 2017 aikana saamista yhteydenotoista koski toimeentulotukea. Vuoden 2017 alussa täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäi kuntien ja sosiaaliasiamiehen tehtäväalueelle, perustoimeentulotuen siirtyessä Kelaan. Kulunut vuosi 2017 on ollut sosiaaliasiamiehen selvityksen mukaan toimeentulotuen asiakkaille haasteellinen, sillä Kelassa oli merkittäviä ongelmia alkuvuodesta muun muassa käsittelyajoissa ja vuoden aikana moni asiakkaista koki niin sanotun kahden luukun periaatteen hankalana. Sosiaaliasiamies tuo selvityksessään esiin, että valtakunnallisesti ovat monet kunnat joutuneet paikkaamaan Kelan päätöksentekoa ehkäisevällä toimeentulotuella.

Lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön palveluihin liittyvien yhteydenottojen määrä on edellisen vuoden tapaan jatkanut kasvuaan. Vuonna 2017 asiatapahtumista 27 prosenttia koski kyseisiä palveluja. Edellisvuoden tapaan sosiaaliasiamiestä huolettaa lastensuojelun- ja lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaiden määrä yhtä työntekijää kohden.

− Lapsella tulisi olla oikeus tavata ja tutustua omaan sosiaalityöntekijäänsä ja tavata riittävästi myös muuta työntekijää, joka hyvin tuntee hänen olosuhteensa, sanoo sosiaaliasiamies Taija Mehtonen.

Vuonna 2017 useissa kunnissa ei kaikkia lastensuojeluilmoituksia ja lastensuojelutarpeen selvityksiä pystytty käsittelemään lakisääteisessä määräajassa. Sosiaaliasiamiehen mielestä on tärkeää saada siirrettyä painopistettä matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehen toiminta-alue käsittää kymmenen kuntaa: Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi, Valkeakoski ja Pälkäne. Yhteensä sosiaaliasiamieheen otettiin yhteyttä viime vuoden aikana 1 105 kertaa. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on selvitellä ja sovitella kuntalaisten tyytymättömyyttä sosiaalihuollon palveluihin ja tuottavat tietoa palveluiden kehittämisen tueksi.


Lisätietoja

Sosiaali- ja potilasasiamies
Taija Mehtonen
puhelin 040 800 4186
sähköposti [email protected]

Sosiaaliasiamies
Laura Helovuo
puhelin 040 800 4187
sähköposti [email protected]