Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki hakee yrityksiltä hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin

Julkaistu 29.1.2018 14.50

Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelma hakee yrityksiltä ideoita nopeisiin kokeiluihin liittyen Opastamisen ekosysteemi - ja CityIoT-hankkeiden tavoitteisiin. Tampereen kaupunki tarjoaa valituille yrityksille mahdollisuuden pilotoida tuotettaan tai palveluaan Tampereen kaupunkiympäristössä. Ideoita otetaan vastaan 28.2.2018 klo 12.00 saakka.

Opastamisen ekosysteemi - ja CityIoT-hankkeissa pilotoidaan uusia palveluita aidossa kaupunkiympäristössä. Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa keskitytään Ratinan alueen opastamiseen ja tapahtumiin sekä kehitetään opastamista erilaisissa liikenteen poikkeustilanteissa, jotka voivat johtua esimerkiksi raitiotietyömaista. CityIoT-hankkeessa testataan ja pilotoidaan yritysten kanssa kuntalaisten elämää helpottavia uusia, digitaalisia kaupungin palveluita ja ratkaisuja.

Ideoita voi ehdottaa muun muassa siihen, miten Keskustorin historiallisista rakennuksista jaetaan tietoa kuntalaisille ja turisteille tai siihen, miten kaupungin ylläpitämillä puistokentillä valaistus optimoidaan tarpeen mukaan ja kerätään reaaliaikaista tietoa kenttien toimivuuteen liittyen.

-Ideahaku on yksi tapa, jolla kaupunki rakentaa yhdessä yritysten kanssa parempia kuntalaispalveluita sekä uutta liiketoimintaa seudulle. Kaupunki pyrkii toimimaan entistä enemmän yritysten testialustana ja elävänä laboratoriona. Mikäli kokemukset ovat hyviä, vastaavia ideahakuja tehdään jatkossakin. Itse asiassa lainasimme idean Helsingin Kalasatamassa tehdystä vastaavanlaisesta kokeilusta, kertoo Smart Tampere -ohjelmajohtaja Tero Blomqvist Tampereen kaupungilta.

Tampereen kaupunki tarjoaa parhaat hankeideat esittäville yrityksille mahdollisuuden pilotoida tuotettaan tai palveluaan Tampereen kaupunkiympäristössä. Pilotoinnit ostetaan valituilta yrityksiltä palveluna. Palvelun enimmäishinnan on oltava alle 10 000 euroa/kokeilu.

Ideoita voi toimittaa 28.2.2018 klo 12.00 saakka. Hankeideat arvioidaan tuomariraadissa 5.3.2018 mennessä. Arviointiraatiin kuuluvat Opastamisen ekosysteemi - ja CityIoT-hankkeiden projektipäälliköt, Business Tampereen edustajat sekä aiheesta vastaavat kaupungin asiantuntijat.

Opastamisen ekosysteemi ja City IoT ovat Tampereen kaupungin Smart Tampere -kehitysohjelman 6Aika-hankkeita, joiden avulla luodaan parempaa arkea kuntalaisille ja autetaan yrityksiä kehittämään kansainvälisesti kiinnostavia tuotteita ja palveluita. Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa ovat mukana Tampere, Helsinki, Turku, Turun ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park. Sen tavoitteena on muun muassa parantaa opastamista liikenteen häiriötilanteissa, ohjata massatapahtumiin osallistuvia, kehittää sähköisten opastenäyttöjen hyödyntämistä Tampereella sekä testata muita opastamiseen liittyviä palveluita. CityIoT-hankkeessa ovat mukana Tampere, Oulu, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto. Hankkeessa rakennetaan Tampereelle IoT-pilotointiympäristöjä ja aktivoidaan yrityksiä yhteiseen kehittämiseen kaupungin kanssa näitä ympäristöjä hyödyntämällä. Lisäksi mahdollistetaan erilaisista IoT-laitteista saatavien tietojen hyödyntäminen sekä yritysten liiketoiminnassa että kaupungin omiin tarpeisiin ja edistetään uusien langattomien ja IoT-teknologioiden kehittymistä.

Ideahaku on osa Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelman tavoitetta tuottaa yrityksille mahdollisuuksia testata tuotteitaan ja palveluitaan aidoissa ympäristöissä. Ideahaun järjestelyistä vastaa Business Tampere.

Tarkemmat tiedot ideahausta: Ulkoinen linkkismarttampere.fi/uutiset/nopeat-kokeilut-pilottihaku

Lisätietoja


Asiakkuusvastaava, älykäs liikkuminen, liikenne ja infrastruktuuri
Jari Ikonen

Business Tampere
puh. 0500 456 636
[email protected]


Asiakkuusvastaava, älykkään kaupunkiseudun ratkaisut
Markku Niemi

Business Tampere
puh. 050 511 7341
[email protected]
Teksti Pirkko Laitinen