Siirry sisältöön

Tampere selvittää tulevaisuuden päiväkoti- ja kouluverkkoa

Julkaistu 29.1.2018 12.19

Tampereen kaupunki tekee kuluvan kevään aikana suunnitelman tulevaisuuden päiväkoti- ja kouluverkoksi vuosille 2018-2033. Työssä tarkastellaan nykyistä palveluverkkoa ja selvitetään verkon toimivuutta nyt ja tulevaisuudessa. Selvitys perustuu pormestariohjelmaan.

Pormestariohjelman mukaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta tehdään suunnitelma, johon sisältyy lapsivaikutusten arviointi. Suunnitelman lähtökohtina ovat lasten määrän kasvu, uuden opetussuunnitelman mukainen oppimisympäristö, monipuolinen opetustarjonta ja nykyisten tilojen sisäilmaongelmat sekä kulkuyhteydet. Huonokuntoisista päiväkoti- ja koulutiloista luovutaan, mikäli niiden peruskorjaus ei ole tarkoituksenmukaista.

Työssä arvioidaan nykyisen päiväkoti- ja kouluverkon toimivuutta tulevaisuudessa, kun otetaan huomioon väestön kasvu ja asumisen painopisteiden alueelliset muutokset. Selvityksessä tarkastellaan myös palvelujen saavutettavuutta. Mukana tarkastelussa ovat nykyisten päiväkotien ja koulujen kuntotiedot, sisäilmahaasteet ja jo päätetyt, tulevat uudiskohteet. Suunnitelmassa esitetään vaihtoehtoisia ratkaisumalleja.

Nyt tehtävä selvitys ja suunnitelma koskevat koko kaupungin päiväkoti- ja kouluverkkoa. Selvitystyö on alkanut tammikuussa, ja esityksen tulevaisuuden palveluverkosta on määrä valmistua toukokuun loppuun mennessä. Sivistys- ja kulttuurilautakunta käsittelee esitystä toukokuun kokouksessa 24.5.2018.

Kuntalaisille kysely, keskustelutilaisuus ja chat

Kuntalaisille järjestetään suunnittelun yhteydessä helmikuussa päiväkoti- ja kouluverkkoon liittyvä sähköinen kysely. Kaupunki järjestää huhtikuussa myös keskustelutilaisuuden, jossa käydään läpi kyselyn tuloksia ja keskustellaan eri vaihtoehdoista.

Yleisötilaisuuden jälkeen toteutetaan Kysy, niin vastaamme -chat. Myös lapset ja nuoret pääsevät kevään aikana osallistumaan selvitystyöhön.

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitystä varten julkaistaan 2.2.2018 oma teemasivu Tampereen kaupungin internetsivuilla varhaiskasvatus ja koulutus -osiossa.


Lisätietoja

Koordinaattori
Elina Kalliohaka
puhelin 040 486 4918
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen