Siirry sisältöön

Asemakaava korvaavalle rakennukselle Otavalankadun ja Tuomiokirkonkadun kulmaan

Julkaistu 23.1.2018 19.46

Nykyisen rakennuksen korvaavan uudisrakennuksen rakentamisen mahdollistava asemakaava Otavalankadun ja Tuomionkirkonkadun kulmaan hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 23.1.2017. Asemakaava menee kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ydinkeskustassa Kyttälässä olevalla kaava-alueella on vuonna 1925 valmistunut kerrostalo, jossa on kolme asuinkerrosta, osittain maanpäällinen kellarikerros ja korkea ullakko. Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan rakennuksessa on 21 asuinhuoneistoa. Rakennukselle on myönnetty purkamislupa 6.7.2016.

Asemakaavassa alueelle muodostuu asuin- ja liikerakennusten tontti sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualuetta, jolla huoltoajo ja tontille ajo on sallittu. Tuomiokirkonkadun leveys kasvaa kahdestatoista neljääntoista metriin. Tontin rakennusoikeus on 6400 kerrosneliömetriä, missä on aiempaan lisäystä 1630 kerrosneliömetriä.

Tuomiokirkonkadun puolella sallitaan viisi ja Otavalankadun puolella kuusi täyttä kerrosta, joiden lisäksi tulevat katon jyrkän sivulappeen sisään jäävät kerrokset sekä näiden yläpuolella sallittu Tuomiokirkonkadun suuntainen rakennuksen ylin osa. Rakentaminen tulee toteuttaa alueen kaupunkikuvalliset arvot huomioon ottavalla tavalla.

Tontille saa rakentaa enintään kahteen tasoon sijoittuvia maanalaisia tiloja. Ajoyhteys maanalaiseen tilaan voidaan järjestää Otavalankadulta ja sisäpihalle Tuomio-kirkonkadulta.

Rakennus on rakennettava rakennusalojen kadun ja tontin puoleisiin rajoihin kiinni. Katu-tasoon tulee sijoittaa liike-, toimisto- ja palvelutiloja. Julkisivujen materiaalien ja rakennustaiteellisen käsittelyn tulee sopeutua ympäröiviin rakennuksiin ja korttelikokonaisuuteen. Julkisivujen pääasiallisena pintakäsittelynä tulee käyttää rappausta.

Kaavaehdotus ei estä olemassa olevan rakennuksen Otavalankadun puolen osan tai julkisivun säilyttämistä. Katualueen osalta kaavan toteuttaminen edellyttää rakennuksen Tuomiokirkonkadun puoleisen sivun purkamista sekä muun muassa katusuunnitelman laatimista.

Kaavamuutosta haki kiinteistön omistava asunto-osakeyhtiö. Kaavan valmisteluvaiheen aineisto ja luonnos olivat nähtävillä keväällä 2017 ja kaavaehdotus vuoden 2017 lopulla. Kaava-aineistoa täydennettiin palautteen perusteella.


Lisätietoja

Kaupunkiympäristön palvelualue
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Asemakaavoitus
Projektiarkkitehti
Marjut Ahponen
puhelin 040 689 1326


Teksti Anna-Leea Hyry